Ik zie het thema gezondheid als redelijk beladen. Veel facetten lijden onder het conflict tussen emoties en commercie.

Daarbij is commercie op zichzelf niet verkeert, net zo min als we onze gevoelens niet onder stoelen of banken hoeven te vestoppen. Wel is het in mijn opinie nodig om onze gevoelens te confronteren en commerciële aspecten kritisch te evalueren.

Voorop wil ik stellen dat ik geloof dat vrijwel iedere persoon die werkzaam is in de medische wereld principieel van goede wil is. Uitzonderingen (psychopaten) daargelaten geloof ik niet dat er mensen zijn die op staan met het idee: wie kunnen we vandaag eens ziek maken. Sterker nog, ik denk dat er juist in de medische wereld heel veel mensen werken uit idealisme en voor wie verdiensten slechts bijzaak zijn.

Wel ben ik van mening dat het financieel economisch systeem dusdanig is georganiseerd dat hieruit geen optimale resultaten te verwachten zijn. Ook al is dat is niet met opzet gebeurt, maar een gevolg van het feit dat we allemaal mensen zijn.

Boven deze bedenkingen echter staat mijn mening dat we vooral zelf verantwoordelijk zijn voor onze gezondheid. Niet de dokter, de zorgverzekering of de overheid.

Willen we gezond zijn, dan zullen we dit vooral zelf moeten doen. Wanneer we onze gezondheid afhankelijk maken van wijzigingen die gemaakt “zouden moeten worden” in het financieel economisch systeem, dan reken beter niet op een lang en gezond leven…

Mijn ideeën baseren op het volgende:

  • Evolutie heeft ons lichaam dusdanig gebouwd dat het in staat is zijn functies te vervullen op redelijke wijze in een natuurlijke omgeving.
  • Evolutie probeert niet om ons eeuwig in leven te houden.

Dit resulteer in volgende opvattingen:

  • Het lichaam weet beter dan de doktor (en wijzelf) wat goed voor het is… mits we het de kans daartoe geven!
  • Wanneer we langer willen leven dan strict noodzakelijk en op een hoger gezondheidsniveau dan strict noodzakelijk, dan zullen we zelf actief moeten worden.

Dit resulteert in een dilemma: enerzijds moeten wij er voor zorgen dat ons lichaam langer en beter kan functioneren, anderzijds weet het lichaam beter wat goed voor hem is dan wij dit middels ratio kunnen vaststellen.

Dit is een basis dilemma waar iedereen mee zal worstelen en iedereen zijn eigen optimale oplossing voor zal moeten vinden.

Tenslotte wil ik er expliciet op wijzen dat ik geen medische opleiding heb, niet in de medische sector werkzaam ben, en dat ik enkel informatie aandraag ter studie en vermaak.

IK BEN GEEN DOKTER!