Standpunt

Ik denk/hoop dat een samenleving optimaal kan presteren wanneer iedereen zo ongedwongen als mogelijk kan doen wat men wil, en waar men zelf de volle verantwoordelijkheid draagt (en moet afleggen) voor de gevolgen die men veroorzaakt of juist verhindert.

Het non-agressie principe (NAP) en libertarisme staan hier dicht bij. Maar ik zie toch een duidelijk verschil. Zo wijs ik strikt gedefinieerde regels (moraliteit) in essentie af omdat deze tot uitbuiting kunnen leiden en in speciale gevallen te kort schieten. Ik ga er van uit de je altijd door de mensen om je heen wordt beoordeelt. En dat de samenleving waarvan je deel uitmaakt recht heeft om van je te verwachten dat je het voortbestaan van deze samenleving meeneemt in je beslissingen.

Het propertarisme lijkt een veelbelovend idee, maar deze is op dit moment nog te nieuw om mij tot een propertariër uit te roepen. Voorlopig volg ik die ontwikkelingen nog.

Overheid

NAP-ers en libertariërs wijzen een overheid af. Ik doe dat niet uit pragmatische overwegingen. Mijns inziens is het onmogelijk om als mens in een samenleving zonder hiërarchie te leven. De hiërarchie geeft structuur waarbinnen we onze plaats kunnen vinden en ons kunnen ontplooien.

Dat kan IMO alleen binnen een samenleving waar er sprake is van een rechtstaat. I.e. binnen een samenleving waar er instanties zijn (bv overheid) die er voor zorgen dat gemaakte afspraken (contracten) ook nageleefd worden. Dat dit een ander soort staat is dan we tegenwoordig kennen mag duidelijk zijn.

Terugkoppeling

De reden voor mijn standpunt is simpel: Ik ben een techneut en uit de techniek weet ik dat terugkoppeling het verschil is tussen een werkend system en een systeem dat vroeg of laat ongewenste resultaten laat zien.

Terugkoppeling in een samenleving is optimaal wanneer iedereen zelf de resultaten van zijn acties ervaart.

Alle acties hebben gevolgen. Er bestaan geen acties zonder gevolgen. Wanneer een systeem geen terugkoppeling heeft dan kan het systeem deze gevolgen niet op hun juiste waarde schatten. Wanneer een samenleving de terugkoppeling verwaarloost dan zullen de gevolgen zich onder de oppervlakte opbouwen tot er iets stuk gaat.

Actie?

Ik geloof niet zo zeer in politiek activisme. Veel mensen die zich hierop storten hebben IMO een te eenvoudig beeld van de werkelijkheid.

Dit houdt ook in dat ik niet zo zeer politiek actief ben (i.e. ik probeer niet om mijn denkbeelden er doorheen te rammen) maar wel dat ik mijn mening duidelijk wil maken.

Dat neemt niet weg dat ik wel degelijk geïnteresseerd ben in politiek. Niet zozeer in de politiek van het moment -uitzonderingen daargelaten- maar vooral in het onderliggende krachtenspel dat de samenleving vorm geeft.