Wat is rijk?

Een jacht in Monaco en een ferrari of 3 in de schuur?

Nee, ik denk het niet. Of iemand rijk is of niet kunnen we niet aflezen uit zijn bezittingen. Tenslotte kun je in een huis wonen die miljoenen kost, zonder het te bezitten. Hetzelfde geldt voor auto’s, vliegtuigen etc.

Iemand die rond kan komen, maar daarvoor afhankelijk is van inkomsten uit niet-vervangbaar werk, die is niet rijk. Ook niet als hij drie huizen in de toscana “bezit”. Wanneer hij zijn werk verliest, verliest hij ook direct zijn levensstandaard.

Twee dingen zijn van belang: a) hoeveel geld heb je nodig om je levensstandaard in stand te houden, en b) hoe gemakkelijk kun je dit geld als inkomen verkrijgen.

Anders gezegd: gegarandeerd inkomen versus noodzakelijke uitgaven.

Is het gegarandeerde inkomen hoger dan de noodzakelijke uitgaven, dan ben je imo rijk. Je levensstandaard wordt dan niet langer gelimiteerd door je inkomsten. Over het algemeen loopt je kapitaal dan ook verder op zonder dat je er (veel) moeite voor moet doen.

Een bijzonder geval is wanneer we ons kapitaal ten gelde maken om de inkomsten op pijl te houden, en zeker is dat het kapitaal voldende hoog is om dit de rest van je leven te kunnen doen.

Deze vormen van rijk zijn noem ik liever Financieel Zelfstandig. Het woordje rijk heeft te veel negatieve associaties.

Om een zo precies mogelijke definitie van financieel zelfstandig te geven: Iemand is financieel zelfstandig wanneer hij zijn bestaande levensstandaard vol kan houden uitgaande van een redelijke verwachting van toekomstig inkomen.

Redelijke verwachting betekend dat het inkomen niet van een bijzondere situatie afhankelijk is. Bijvoorbeeld een top voetballer met een inkomen van 10 miljoen per jaar kan er niet in redelijkheid van uitgaan dat hij de rest van zijn leven dit inkomen zal hebben. Maar ook wanneer we een uitkering van de overheid krijgen kunnen we er niet in redelijkheid van uitgaan dat deze altijd zo zal blijven.

Kan iedereen financieel zelfstandig worden?

Even terzijde: De grote paradox is dat veel mensen wel rijk willen zijn, maar vrijwel niemand rijk wil worden. Dat is de conclusie die we wel moeten trekken wanneer we zien hoe de mensen met geld en -vooral- kapitaal omgaan. Mensen geven kennelijk graag geld uit, maar nemen niet de moeite om kapitaal te vergaren.

Afgezien daarvan is er de vraag of iedereen wel financieel zelfstandig zou kunnen worden.

Het meest belangrijke woordje is “iedereen”.

Dit is belangrijk omdat het natuurlijk mogelijk is om op meerdere manieren financieel zelfstandig te worden, maar er is -voor zover ik kon ontdekken- maar 1 methode die voor iedereen en altijd kan werken.

Die methode is simpel: Hard werken, Veel sparen en Geen risico nemen (met je kapitaal).

Hard werken

Hard werken is een deel van onze (calvinistische) cultuur. En er is geen moreel te rechtvaardigen alternatief wanneer we financieel zelfstandig wil worden.

Natuurlijk kan het anders, maar elke andere methode houdt impliciet in dat we ten koste van andere mensen inkomen verwerven. Een bankoverval of een loterij, beide hebben gemeen dat het geld (de productie) door andere mensen moet worden opgebracht. Hetgeen natuurlijk betekend dat de andere mensen langer moeten werken om hun financiële zelfstandigheid te verkrijgen.

Er voert geen weg aan voorbij, wanneer we moreel verantwoord financieel zelfstandig willen worden, moet alles uit eigen werk komen.

Veel sparen

Sparen is (overvloedige) productie bewaren voor later. Wanneer we sparen, bouwen we kapitaal op. Kapitaal is meer dan alleen geld. Zo vallen ook duurzame producten onder kapitaal, bijvoorbeeld auto’s, productie middelen, maar vooral ook onroerend goed.

Kapitaal kan statisch zijn (bv goud), maar kan ook gebruikt worden om het inkomen te verhogen (indien we het uitlenen of de productie van een kapitaal goed verkopen) of we kunnen de productie van een kapitaal goed gebruiken om onze uitgaven te verlagen.

Tegenwoordig krijgt vrijwel iedereen zijn inkomen als geld uitbetaald. Wanneer we minder geld uitgeven dan er binnenkomt, sparen we automatisch in geld. En vaak zullen we dit geld uitlenen aan een bank, het op een spaarrekening zetten en er rente over ontvangen.

Rente is een kracht op zichzelf: rente en dan later rente op de rente gevoldg door rente op rente op rente etc. Dit noemt men samengestelde rente. Samengestelde rente is door Einstein ook wel de sterkste kracht in het universum genoemd. Zie ook het artikel over rente.

Voor nu is het belangrijk te weten dat samengestelde rente betekend dat we zo vroeg mogelijk moeten beginnen met sparen, en dat we -met name in het begin- zo veel mogelijk moeten sparen.

Neem zo weinig mogelijk risico

Alles wat we verliezen moeten we compenseren door nieuw inkomen. Het zal daarom in het algemeen veel efficiënter zijn om weinig risico te nemen dan te hopen op snelle winsten.

Een voorbeeld: als we 20% van ons inkomen kunnen sparen, en we verliezen een maandinkomen door het nemen van een te hoog risico, dan moeten we tot 5 maanden extra werken om dit verlies te compenseren.

Het verschil tussen investeren en speculeren is de hoeveelheid risico. Investeren moet een win-win situatie zijn. Speculeren is een win-verlies situatie. Aandelen kopen voor het dividend is primair win-win en dus een investering. Aandelen kopen in de verwachting ze later met winst te kunnen verkopen is speculatie.

Teleurgesteld?

Had je gehoopt met een gouden ‘tip’ snel je eerste miljoen te maken?

Sorry zo werkt het niet. Voor iedereen die dat lukt moeten er duizenden zijn die een deel van hun spaargeld zien verdwijnen.

Voor een algemeen geldige methode, die voor iedereen kan werken, moet alles uit jezelf komen. Zelfs de rente is al iets dat niet altijd en voor iedereen kan werken.

Disclaimer

Ik ben een financieel hobbyist, ik geef geen financieel advies, heb geen erkende financiële opleiding, en hoewel ik probeer juiste informatie te geven kan alles wat ik zeg en schrijf volledig fout zijn.

U handelt op eigen risico!