money….MONEY??? There ain’t no stinking money. There is only POWER, and ILLUSION. – Van een poster uit 2011/12 die zichzelf Rothschild noemde.

Vele lagen

Geld is een concept met vele lagen. Het is tegelijk heel simpel maar ook moeilijk te begrijpen. Het is dan ook niet mogelijk te veel te leren over geld.

Wat het niet is: Goud

Tot ca 1914 was geld goud en goud geld. Van 1914-1936 bestond de waarde van de gulden voor 40% uit goud. Van 1936 tot 1971 bestond er een vaste verhouding tussen gulden en dollar (USD) en was de dollar gekoppeld aan goud. Vanaf 1971 bestaat er geen vaste verhouding meer tussen geld en goud.

Af en toe kom ik nog mensen tegen die denken dat geld door goud gedekt is. Maar dat is al sinds 1971 niet meer het geval.

Wat het wel is: Fiat

Geld is tegenwoordig een fiat van de overheid. Fiat is Latijn voor “laat het zo zijn”. De overheid heeft voorgeschreven hoe en waarmee betalingen kunnen worden verricht en, heel belangrijk, hoe belasting betaalt moet worden.

Hiertoe geeft de overheid het recht aan de banken om geld in omloop te brengen. De overheid ziet er op zijn beurt op toe dat de banken niet te veel geld in omloop brengen. (Dit laatste ten minste theoretisch)

Gebruik

Geld wordt primair voor drie verschillende doeleinden gebruikt:

  • Betalingen
  • Boekhouding
  • Sparen

Geld in omloop brengen

Geld wordt in omloop gebracht wanneer er een lening bij een bank wordt opgenomen. De bank schrijft in zijn boeken dat er aan de heer A een lening is gegeven van X euro, en op de rekening van heer A dat deze X euro schuldig is aan de bank.

Rekenkundig gezien is de hoeveelheid geld altijd gelijk aan de hoeveelheid schuld. En de som van beide is exact 0.

De centrale vraag

Voor het thema financiële vaardigheid kunnen we ons beperken tot de oppervlakte en de vraag:

Van wie is al dat geld eigenlijk?

Al het geld is in omloop gebracht als een schuld. En die schuld moet worden afbetaald. De conclusie is dan ook onvermijdelijk dat het geld van de banken is!

Maar als je hebt gewerkt voor je geld, dan voel je dat toch net iets anders! Jou geld is van jou!

Of niet soms?

Dit is -IMHO- het centrale probleem van geld, en het antwoord hierop is de sleutel tot financiële vrijheid (en het helpt bij de financiële vaardigheid).

Om het nog eens heel duidelijk te maken, het centrale probleem is dat ons geld (ogenschijnlijk) twee eigenaren heeft: Wij, en de bank.

Dat is een onmogelijke situatie. En vandaar de problemen. Ter illustratie: Je buurman leent 100 euro van de bank en betaalt die aan jou voor het omspitten van zijn tuin. Jij hebt nu 100 euro, de buurman een schuld, en de bank heeft een vordering van 100 euro bij iemand die geen geld heeft.

Voor de bank is het probleem hoe ze dit geld weer terug krijgen. Voor ons is het probleem hoe we ons geld houden.

De bank kan middels faillisementen proberen van de mensen met een schuld iets van het geld terug te krijgen. Maar dat werkt niet altijd voor de gehele schuld. Ten tweede kunnen ze hogere rente rekenen dan noodzakelijk om zo met de rente van de leningen die wel worden afbetaalt het gat te dichten. En als dat ook niet werkt dan stappen ze naar de overheid voor nood-leningen. En als zelfs dat niet lukt, dan gaan de banken zelf failliet en verliezen de mensen het geld op hun rekeningen. (Het garantie fonds is nog een ander thema)

Kortom, goedschiks of kwaadschiks, het geld komt uiteindelijk weer bij de banken terecht waar het dan afgeschreven wordt tegen de vordering.

Wat we ook doen, dit process kunnen we als prive persoon niet verhinderen. In het uiterste geval behouden we ‘ons’ geld, maar is het geld waardeloos. En dat is een indicatie voor de oplossing van ons probleem: uiteindelijk gaat het ons niet om het geld, maar om de waarde die dit geld representeert. De koopkracht.

Wanneer wij er voor zorgen geen geld in ons bezit te houden, maar de koopkracht realiseren (iets voor het geld kopen) dan mag de bank zijn geld terug en hebben wij er geen interresse meer aan. Natuurlijk is het verstandig om dingen te kopen die of hun waarde behouden (speculatief!) of die gebruikswaarde afwerpen (bv huis, tuin, auto).

Conclusie

We kunnen enkel en alleen tijdelijk eigenaar van geld zijn. Nooit permanent. (Ten minste niet zolang het geld waarde heeft)

Gebruik zoveel geld als nodig voor je transacties, en wanneer er geld over is, ruil dit dan in voor iets dat op lange termijn zinvol is.

Oh, en natuurlijk: vermijd leningen als je geen zin hebt in een failissement!

Disclaimer

Ik ben een financieel hobbyist, ik geef geen financieel advies, heb geen erkende financiële opleiding, en hoewel ik probeer juiste informatie te geven kan alles wat ik zeg en schrijf volledig fout zijn.

U handelt op eigen risico!