Wellicht is je opgevallen dat één van de gelinkte sites (rechts-boven, John Mark) het wel vaker over een burgeroorlog heeft. In de US natuurlijk, maar mij bekruipt het gevoel dat (alt-)rechts gelijkaardige verwachtingen heeft voor Europa. De oorzaak zou zijn de toenemende spanningen tussen links en (alt-)rechts.

Nu lijkt dat op het eerste gezicht niet direct te ontkennen. De spanningen nemen in ieder geval toe. Met de US situatie ben ik niet zo op de hoogte. Ik wil dan ook niet op die situatie ingaan, maar me beperken tot de Europese, specifiek de Nederlandse situatie.

Is een burgeroorlog tussen links en rechts in Nederland waarschijnlijk?

Ik wil daar een ander scenario tegenover stellen. De bovenstaande verwachting lijkt me namelijk niet realistisch.

Ik ga hierbij uit van een lineare progressie van de voorhanden situatie en toets die aan menselijke en politieke factoren.

  • Het aantal moslims blijft toenemen.
  • (Extreem) links blijft in controle van de media.
  • Politiek gezien blijft het voorlopig bij een ‘links-van-centrum’ coalitie. (let wel, zelfs de VVD is tegenwoordig links van het midden)

Ik zie dan drie dominante thema’s optreden:

  1. Moslims zijn principieel rechts, maar stemmen nu links uit politieke overwegingen. Een verder gaande islamisering van de samenleving zal uiteindelijk de ondergang van het links politieke blok betekenen. Deze zal zich splitsen in een moslim en een ‘klassiek links’ gedeelte. Maar het klassieke linkse deel zal snel aan invloed verliezen als de invloed van de moslims op de samenleving zich verder doorzet. (Met andere woorden, de moslims zullen links verslaan, alt-rechts hoeft daarvoor niets te doen)

  2. De moslims zullen zich concentreren op de grote steden. En omdat ze op gemeentelijk niveau een sterkere politieke invloed uitoefenen dan op de landelijke politiek, ontstaat er een tweedeling tussen deze beide delen van de politiek. Dit resulteert in een versnelde vrijwillige scheiding waarbij de steden nog sneller ver-islamiseren en de autochtonen naar de buitengebieden en het platteland vertrekken.

  3. De toename van de spanningen in het land zorgen voor een verhoging van het stress niveau. Dit versterkt de herontdekking van de oorspronkelijk christelijke waarden. Ook vindt er een verschuiving van r-select naar K-select gedrag plaats, hetgeen de christelijke waardes ondersteunt. En tenslotte neemt het gemiddelde IQ verder af hetgeen ook de religieuziteit versterkt. Op zijn beurt zorgt dit er voor dat vrouwen zich afkeren van het feminisme, zich meer gaan toeleggen op gezin en familie, en ook weer meer kinderen gaan krijgen. Hoeveel precies is de vraag, maar de autochtone bevolkingsgroei zal weer duidelijk positief gaan worden.

Christenen -en de meeste autochtonen- komen uiteindelijk alleen nog overdag naar de steden voor werk. In de avonden zijn de steden te onveilig voor andere groepen dan moslims.

Komt het daarna dan toch nog tot een burgeroorlog? Ik verwacht het niet, want ondanks de verschuiving naar meer K select gedrag lijkt het me waarschijnlijk dat het welvaart niveau bij dit alles te hoog blijft. Men heeft te veel te verliezen.

Nu, snel zal dit allemaal niet gaan. Ik zie het als een langzame ontwikkeling die meerdere tientallen jaren duurt. Een soort ‘finale’ scheiding stad/land zie ik niet snel gebeuren, dat zou gemakkelijk 30 jaar of langer kunnen duren.

De eerste gevolgen die ik in bovenstaand scenario zou verwachten is de splitsing van de linkse politieke partijen in een uitgesproken moslim gedomineerde partij en resterende linkse ‘blanke’ partijen. En ook daar verwacht ik pas over 8 of 12 jaar duidelijkheid.

Deel 2