In de vorige post maakte ik al duidelijk dat ik niet geloof dat het tot een burgeroorlog tussen links en rechts zou komen. In deze post wil ik eens naar de kansen kijken voor links en rechts wanneer dit onverhoopt toch zou gebeuren.

Omdat we ook in NL nogal veel alternative media uit de US consumeren, zou er een verwachting kunnen zijn onder (alt-)rechts dat zij zo wie zo superieur zijn aan links, vooral wanneer het tot een gevecht zou komen. Maar is dat wel zo?

De twee meest prominente eigenschappen van links zijn:

  • Het vermogen tot organisatie cq samenwerking.
  • Het vermogen tot overtuigen cq ondersteuning verwerven.

Het sterke punt van rechts dat hier tegenover staat is:

  • Realiteitszin.

Omdat recht dichter bij de werkelijkheid staat lijkt een een ingebouwd superioriteitsgevoel bij rechts aanwezig te zijn. En in zekere zin is dit terecht; op een onbewoond eiland heb je meer aan rechtse mensen dan aan linkse.

Maar we zitten niet op een onbewoond eiland.

We leven in een samenleving waar we elke dag weer met tientallen zo niet honderden of zelfs duizenden andere mensen te maken hebben. Iemand die gemakkelijker contact vindt en gemakkelijker samenwerkt met anderen zal dan ook bijna altijd betere resultaten halen dan de alleengaande eenling. Hoe realistisch die eenling ook mag zijn.

Qua strategie, wapen gebruik en nuchterheid onder stress, is rechts veruit de betere (imo natuurlijk). Maar in een wereld waar success vooral afhangt van samenwerking met anderen en ondersteuning door anderen zijn die eigenschappen niet doorslaggevend.

Wanneer er ooit een gewapend conflict tussen links en rechts zou uitbreken, dan zou rechts de meeste -zo niet alle- veldslagen winnen. Maar het lijkt me net zo waarschijnlijk dat, ondanks de taktische winsten, rechts geen vat zou kunnen krijgen op de strategie van links. Het lijkt me dan ook duidelijk een geval van ‘slag gewonnen, oorlog verloren’.

Kortom, ik geloof niet alleen dat er geen burgeroorlog zal komen, ik geloof ook dat wanneer dit toch zou gebeuren, deze door links gewonnen zou worden.

Wanneer een samenleving eenmaal het punt bereikt heeft waar de selectie van de volgende generatie dysgenetisch is, dan is het spel uit. Vanaf dat moment is het niet langer mogelijk het tij te keren. Rechts mag dan in weemoed terugkijken naar het roemrijke verleden, maar dat is voorgoed voorbij. De verschuiving naar links, en de winsten van links zijn onvermijdelijk geworden.

Maar blijft links dan eeuwig aan de macht?

Oh nee… maar het is niet mogelijk dit met militair geweld te beëindigen, en waarschijnlijk ook niet aan de stembus.

Nee, de uiteindelijk zwaai die de samenleving zal maken is wanneer het vuur van links zichzelf verteert. Links is als een grasbrand: het verspreidt zich snel, maar dooft uit wanneer het alle dorre gras verteert heeft. Links is niet in staat een stabiele samenleving op te bouwen, maar net zo min is rechts in staat om de invloed van, en de overwinning door, links te stoppen.

Het is de kracht van rechts om een samenleving op te bouwen, het is het lot van links om deze af te breken.

Pas wanneer links de samenleving heeft afgebroken tot zijn individuele delen is het aan rechts om uit/in één van deze delen opnieuw een samenleving op te bouwen.

Deel 3