De laatste paar dagen is uit de USA een nieuwe opvatting komen overwaaien: Accelerationism. Onder accelerationism verstaat men het versnellen van de uiteindelijke ondergang van links.

Dit is natuurlijk niet het thema ‘burgeroorlog’, maar het past wel in het verlengde van de vorige post. Vandaar het hergebruik van de titel.

Dit thema kwam oorspronkelijk op vanwege de democratische presidentskandidaat Jang. Deze kandidaat wil iedere USA burger 1000 USD per maand als uitkering geven. Als universeel basis inkomen (UBI).

Er is onverwacht veel steun voor dit idee, maar ik ben niet zeker hoeveel hiervan echt gemeend is, en hoeveel gespeeld wordt. Een deel van de steun probeert men te verklaren door een teleurstelling in Trump, en dat men nu geaccepteerd heeft dat een verandering op politieke weg onmogelijk is. Een versnelling van de ondergang van links lijkt nu nog de enigste uitweg.

Het UBI is aantrekkelijk om twee redenen, ten eerste vanuit de houding “stik allemaal, ik wil nu geld zien” en als tweede vanuit de verwachting dat UBI niet kan werken en dat dit de ondergang zal versnellen.

De eerste houding is puur emotioneel, maar er zit wel een zekere logica in: we driften langzaam maar zeker naar een meer groep-identiteit gedreven politiek. Groep identiteit kenmerkt zich door de houding “wat kunnen we uit deze situatie halen dat voor ons goed is”. Ik zie in de emotionele reactie van vele meme producenten dan ook een bevestiging van de verschuiving van alt-rechts naar een groep identiteit over individualiteit.

Maar de eigenlijke vraag die ik in deze blog wil stellen is deze: Is het mogelijk om de ondergang van links wezenlijk te versnellen (of vertragen)?

Het is verleidelijk om te denken dat meer links gedrag inderdaad dit effect zou hebben. Maar dan gaan we er van uit dat de ondergang een extern verschijnsel is. Extern aan de mens. Het zou iets zijn dat gebeurt omdat de externe wereld dit forceert, de economische realiteit.

En dat is waar imo de fout zit.

De ondergang van links komt wanneer de instelling, de psychologische opmaak, van de mensen niet langer in staat is om de natie als natie overeind te houden. I.e. wanneer de mensen het vertrouwen in de overheid volledig verloren hebben. Nu zal dit inderdaad als economische realiteit zichtbaar worden, maar de economie is niet de oorzaak!

Zolang de westerse mens zijn vertrouwen en bereidheid tot samenwerken behoudt, zolang zal de liberale democratie blijven bestaan. Al ligt het voor de hand te denken dat economische tegenslag dit wel kan ondermijnen, zal imo toch het grootste deel moeten komen uit de dysgentische effecten op ons DNA. En dat heeft tijd nodig.

Het UBI kan wel een licht versnellend effect hebben, maar vrijwel iedereen die dysgenetisch gedrag vertoond ontvangt ook nu al voldoende middelen hiertoe, UBI heeft daarop -imo- nauwelijks invloed. Mensen die geen dysgnetisch gedrag vertonen gaan dat ook niet doen wanneer ze een UBI ontvangen omdat ze hiertoe genetisch niet gedreven zijn.

De ondergang van links is onvermijdelijk, maar ik geloof niet dat er iets is dat we kunnen doen om dit noemenswaardig te versnellen. Het heeft gewoon zijn tijd nodig. Wel kunnen we de manier waarop we naar deze ondergang gaan beïnvloeden. En ik denk dat het UBI daarop een verslechterend effect heeft. Ik zou verwachten dat daardoor de overheid gesterkt wordt, en daarmee de individuele vrijheid verder bekort wordt. Wat mij betreft dus liever geen UBI.

Deel 4