Dit artikel is een opsomming van politieke wetmatigheden die we uit empirische waarnemingen kunnen halen of daaruit kunnen afleiden.

Wederkerigheid principe

Alle vreedzame menselijke interactie is gebaseerd op (de verwachting van) wederkerigheid.

Wanneer het om persoonlijke interacties gaat, zijn mensen primair gemotiveerd door wederkerigheid. Men verwacht van de tegenpartij iets terug dat -gevoelsmatig- in dezelfde grootte orde ligt als het gegevene. Voldoet een tegenpartij niet aan deze regel dan veroorzaakt dit afkeer die kan uitgroeien tot geweld.

Een stabiel politiek systeem moet aan het wederkerigheid principe voldoen, en er op toe moeten zien dat dit principe niet alleen tussen politiek en samenleving bestaat, maar ook dat men in de samenleving terug kan vallen op regels/wetten die dit principe tussen de burgers garanderen.

Intolerantie wint altijd van tolerantie

Ook wel bekend als de dictatuur van de minderheid. Een groep die pertinent iets weigert zal altijd zijn mening kunnen opleggen aan een groep die tolerant is over hetzelfde.

Stel je voor, er is een kleine groep die zeer luidruchtig klaagt over het persen van sinaasappels. Volgens hen moet dit rechtsom gebeuren. Ze klagen bij iedere fabrikant van sinaasappel persen wanneer deze linksom persen, en roepen op tot boycot van deze verkeerde persen. Wanneer het de overige 99% van de mensen gelijk is of er linksom of rechtsom geperst wordt dan zal binnen zeer korte tijd elke sinaasappel pers rechtsom persen.

Ik heb gelezen dat de minimum groepsgrootte voor dit effect ergens tussen de 2 en 5% van de totale bevolking ligt.

Accepteer nooit de regels van je tegenstander

Als je de regels van je tegenstander accepteert zul je altijd het onderspit delven. In feite is dit het eerste doel dat elke politieke beweging hoort na te streven: leg zelf de regels van het spel vast. Kun je je tegenstander verleiden om jou regels te accepteren, dan is winnen bijna vanzelfsprekend.

Het maakt niet uit hoe goed de regels van je tegenstander lijken, als politieke entiteit mag je nooit deze regels accepteren.

Er is extra oplettendheid nodig als je tegenstander morele argumenten gaat brengen. Dit zijn de meest effectieve regels, en deze moet je vanaf het begin verwerpen. Hoe goed ze ook klinken.

Overtuig, Onderhandel of Dwing

Er zijn drie manieren om iets gedaan te krijgen:

  1. Overtuig de tegenpartij dat zij het ook willen.
  2. Onderhandel en geef de tegenpartij iets in ruil (omkoping hoort hier ook bij).
  3. Dwing de tegenpartij tot toegeven (dreiging en afpersing).