Ik ga proberen om een duidelijkere schrijfstijl te gebruiken. De stijl heet E-Prime. In de Engelse vorm van E-Prime gebruikt men geen enkele verbuiging van ‘to be’. In het Nederlands komt dat overeen met het vermijden van ‘zijn’ in alle verbuigingen.

Dit zou moeten resulteren in minder vooroordelen, aannames en de daarmee samengaande impliciete manipulatie van de lezer. Maar ook voor de schrijver heeft dit het voordeel dat men meer moet nadenken over de oorzaken en de bron van het -vermeende- weten.

Sommige wetenschappers gebruiken E-Prime om hun eigen texten te analyseren op implicite aannames en zo betere rapporten te schrijven. Technici kunnen het gebruiken om de oorzaken voor defecten of tekortkomingen in hun creaties op te sporen.

Als software ontwikkelaar heb ik veel ervaring in het opstellen van eisen-pakketen en het omzetten hiervan in een software ontwerp. Ik geloof dat dit om hetzelfde soort analyse vraagt als voor het schrijven in E-Prime. Deze eerste poging voelt dan ook niet zo vreemd aan. Al kost het wel wat meer tijd. Ik vermoed dan ook dat veel van mijn voorafgaande posts een hoger E-Prime gehalte hebben dan vele andere bloggers.

In het Nederlands vereist E-Prime het vermijden van de woorden:

 • zijn
 • zijnde
 • geweest
 • ben(t)
 • is
 • was
 • waren

Het gebruik van een homograaf of homofoon mag wel. ‘Zijn auto reed 90km/uur’ kan dus wel.

Woorden die wel gebruikt mogen worden:

 • worden
 • heb; hebben; had; hadden
 • kan; kunt; kunnen; kon; konden
 • wil; willen; wilde; wilden
 • zal; zullen; zou; zouden
 • moet; moeten; moesten
 • blijk; blijken; gebleken

Ik weet nog niet in hoeverre dit mogelijk zal blijken, maar ik ga het proberen en eens zien wat het oplevert.

Voorbeelden

Niet: De kat is zwart, maar: De kat heeft een zwarte vacht. Niet: Hij is dronken, maar: Hij gedraagt zich als iemand onder invloed van alcohol. Niet: De FvD was de beste/slechtste keuze, maar: De FvD had het programma dat het meest/minst met mijn mening overeen kwam.