Er zijn natuurlijk veel verschillende manieren om links vs rechts te framen. Maar ik vind dat er ééntje is die het grootste deel van de verschillen tussen deze beide groepen kan verklaren.

Dat is deze: selectie druk toestaan of verwerpen.

Links is tegen selectie druk en zal maatregelen en gewoontes die selectie druk verhogen proberen te verwijden of zelfs te verbieden.

Rechts is voor selectie druk en zal proberen om deze te versterken en in de wet te verankeren.

Dit kunnen we keer op keer zien in politieke vraagstukken, of het nu om uitkeringen gaat of om het toelaten cq verbieden van activiteiten.

Het meest duidelijk kunnen we dit aan het werk zien bij een aspect dat in NL en de EU niet zo interresant is, maar in de US sterk op de voorgrond treedt: het vrije verkrijgen van vuurwapens.

Links is tegen, rechts is voor.

Vuurwapens zijn in de handen van een geoefende schutter zeer selectief en bijna het ultime voorbeeld van positieve selectie druk. Zoveel te beter men is, zoveel te hoger de overlevingskansen in potentieel gevaarlijke situaties. Plus wanneer men misdadige intenties heeft wordt de kans op overleven zeer klein omdat men regelmatig blootgesteld is aan de hoge risico’s die met de criminaliteit samenhangen. Maar dit laatste is minder belangrijk voor links vs rechts.

Wanneer men vuurwapens verbiedt dan zijn de overlevingskansen in potentieel gevaarlijke situaties lager. Maar -en dit is zeer belangrijk- de kans dat men in een potentieel gevaarlijke situatie komt wordt ervaren als een toevallige factor.

Voor links is toevallig gevaar volledig acceptabel. Slachtoffers kunnen rekenen op hulp, maar voor een iemand die links is, is dat geen reden om persoonlijke verdediging -die selectieve druk verhoogt- toe te staan.

Nu zou men kunnen denken dat dit veroorzaakt wordt doordat linkse mensen zich onbewust als minderwaardig zien en daarom rechts geörienteerde mensen geen voordeel wil gunnen. Maar ik geloof niet dat dit de oorzaak is. De oorzaak ligt IMO in het r/K gedrag. De voorplanting strategie van links is “snel en veel”, eventuele verliezen worden hierdoor gecompenseerd zolang die verliezen toevallig verdeelt zijn. De snelst & meest reproducerende wint uiteindelijk. Deze strategie zit diep in onze genen en is nog niet aangepast aan de moderne voorbehoedsmiddelen en/of abortus.

Rechts daartegen heeft als voorplanting strategie “weinig & optimaal aangepast”. Zelfs toevallig verdeelde verliezen zijn zeer schadelijk omdat men zeer veel investeert in de volgende generatie. Elk verlies slaat door. Maar ook rechts is bereidt verliezen te accepteren zolang deze verliezen de zwakste elementen weg selecteren. Rechts is dan ook principieel meritocratisch.

Dit is imo het fundamentele verschil tussen links en rechts. De volgende keer wanneer we een politiek vraagstuk zien, bekijk het dan eens vanuit dit oogpunt. Het is bijna een garantie dat wanneer links voorstander is van iets, dit uiteindelijk het speelveld gelijk maakt voor iedereen ivm voortplanting. Wanneer rechts voor is, dan heeft het vrijwel altijd een meritocratisch aspect.