De kern van alle politieke problemen in het westen kunnen we terugvoeren op de poging om waarheid te vervangen door ideologie.

West europa is groot geworden door een paar eigenschappen. Voorop staat de voorkeur voor waarheid over alles.

Daarmee is west europa redelijk uniek in de wereld. Op vele plaatsen wordt aan iets anders de voorkeur gegeven. Bijvoorbeeld ‘eer’ of ‘familie’, ‘beleefdheid’ etc.

West europe koos voor waarheid over alles. Dit stimuleerde de wetenschap, en op zijn beurt de techniek, welke voor hogere productiviteit leidt, en zo tot een hogere levenstandaard.

En paradoxaal genoeg is het juist deze hogere productiviteit die er toe geleidt heeft dat we ruimte hebben geschapen voor ideologie. Juist omdat niet langer iedereen op het land moet werken om voedsel te vergaren is het mogelijk om productiviteit opslorpende/reducerende ideologieën te verspreiden.