Een observatie: De wet en moraliteit zouden elkar nooit tegen mogen spreken. Wanneer de wet en moraliteit in conflict zijn, dan is er zeer waarschijnlijk sprake van uitbuiting in de wet. I.e. de systematische benadeling van een bepaalde groep.

Impliciet hierin is de aanname dat moraliteit een menselijke eigenschap is die ontstaan tijdens onze evolutie. En daarmee zo goed als zeker onfeilbaar is.