Als je zo rond de wereld kijkt, dan zie je oplopende spanningen, en een toename van droog sprokkelhout.

Of je nu naar Amerika kijkt, Europa, Zuid-Amerika, Canada, Australië, Afrika, maar ook het Midden Oosten en China. Het lijkt wel lijkt alsof overal de hoeveelheid “brandbaar materiaal” aan het toenemen is.

Uitzondering zie ik eigenlijk alleen in Rusland waar men nog steeds bezig is om over het verleden heen te komen en een nieuwe vorm te zoeken.

Een potentieel voor een wereldoorlog zie ik niet primair, maar dat zou gemakkelijk een secundair effect kunnen worden. Hetgeen zich dan zou kunnen vertalen in een wereldbrand zonder duidelijke fronten, een herindeling van naties. Nieuwe grenzen en veranderende grenzen.

Mocht zo’n scenario ooit bewaarheid worden, dan worden we ook teruggeworpen op een tijd zonder internet… zonder mobiele telefoon… en mogelijk zelfs voor enige tijd zonder elektriciteit!

Niet overal, en niet tegelijkertijd. Maar een jaar zonder elektriciteit? wow, dat zou er wel erg hard inhakken… en mogelijk meer doden veroorzaken (direct & indirect) dan daadwerkelijke gevechtshandelingen. brrr.