Empirisch gezien is er geen enkel bewijs dat mensen de waarheid verkiezen over de leugen.

Zouden de mensen de waarheid verkiezen, dan zou het mogelijk moeten zijn om met sluitend bewijs de mensen te overtuigen. Dit is niet het geval.

Dit is wellicht niet met opzet. Het lijkt me aannemelijk dat mensen -gemiddeld genomen- niet in staat zijn om te oordelen of iets waar is of niet.

Wanneer men zelf iets waarneemt, dan is men vaak wel in staat om te geloven wat men gezien heeft (al is het twijfelachtig of men wel objectief kan waarnemen).

Maar wanneer men een getuige verklaring voor ogen krijgt, dan is het niet langer mogelijk om het waarheidsgehalte in te schatten.

Op zijn best gaat men dan af op de reputatie van de getuige.

Maar het is nog ‘veiliger’ om zich aan te sluiten bij wat de meerderheid gelooft.

Vooral wanneer het om zaken gaat die geen directe invloed hebben op het persoonlijke leven, en die men zelf dus niet kan controleren.