Ik weet niet of dit begrip al bestaat, maar zo niet, dan stel ik voor om het begrip ‘Cultureel Instinct’ te introduceren.

Ik zou het zo definieren: Het cultureel instinct is vormgegeven door het klimaat en de geografische omgeving waarin de voorouders van een (ethnische) groep is opgegroeid. Het is opgeslagen in ons DNA maar uit zich niet onvoorwaardelijk. Het uit zich alleen wanneer de omstandigheden het toelaten.

We zouden het kunnen zien als een “drang-tot” maar deze drang kan worden gemodificeerd door momentele omstandigheden.

Het culturele instinct uit zich alleen wanneer de omstandigheden het toelaten. Hetgeen normaal het geval is omdat men omringt is met mensen met hetzelfde culturele instinct, en in hetzelfde land woont waar de laatste vorm-fases van het culturele instinct hebben plaatsgevonden.

Het wordt anders wanneer men verhuist. In een ander land is men niet langer omringt door mensen met hetzelfde culturele instinct. Het eigen culturele instinct wordt dan overstemt door de druk die uitgeoefend wordt door het andere culturele instinct van de omgeving waar men zich bevind.

Het is de omgang met anderen die er voor zorgt welk cultuur (of welke mix) de boventoon gaat voeren.

Zoveel te meer mensen met een gelijk cultureel instinct, zo veel te sterker hun cultuur tot uiting zal komen.