Welke lessen kunnen we trekken uit de corona virus epidemie?

Ik zou starten met het volgende lijstje:

  1. We moeten een betere voorraad van middelen hebben om een epidemie te beteugelen (mitigatie). Dit is waarschijnlijk de meest simpele en fundamentele les. De staat/provincie/gemeente moet genoeg voorraden opbouwen om een te snelle verspreiding van een virus tegen te gaan. Denk daarbij vooral aan maskers, kleding en ontsmettingsmiddelen.

  2. Het mitigatie proces moet verbetert. Niet alle mensen vormen eenzelfde gevaar voor verspreiding. Er zijn mensen die -vanwege hun beroep- belangrijke vectors zijn via welke een epidemie zich kan verspreiden. Met name deze mensen zouden betere procedures moeten hebben hoe zich te gedragen tijden een epidemie. Hierbij moeten we, denk ik, ook verschil maken tussen een epidemische verwachting en een daadwerkelijk optreden van een epidemie. I.e. een gefaseerde aanpak. De eerste fase zou in het gebruik van beschermende middelen zijn, de tweede in actieve distancing/isolatie/lokalisatie.

  3. Lokale productie capaciteit van de middelen in punt 1, plus de lokale productie capaciteit voor de productie van essentiële medicijnen. Met name de medicijn productie zou zo generiek mogelijk moeten opgezet worden zodat snel gewisseld kan worden tussen verschillende medicijnen. In hoeverre dit mogelijk is met bestaande productie lijnen is me onbekend. Het mag duidelijk zijn dat het hier niet om een zo goedkoop mogelijke productie faciliteit gaat, maar om een capaciteit die zo flexibel mogelijk moet reageren op vraag.

  4. Aangezien de enige mogelijkheid om een pandemie te stoppen het verkrijgen van kudde immunisatie is, is het een groot voordeel om de verspreiding gecontroleerd te laten verlopen. Hiertoe met er een afweging komen welke groep risico’s kan nemen en welke niet. Door de verspreiding in de “laag risico” groep ongehinderd te laten verlopen kan de kudde immuniteit het snelst bereikt worden. Hier zitten lastige sociale vragen aan die de politiek zal moeten beantwoorden (of uit de weg gaan en niets doen). Educatie en goede voorlichting zijn volgens mij daarbij absoluut nodig om een sociaal draagvlak te creëren.