Er staan verschillende artikelen over de r/K theorie onder het menu Politiek. In een notendop: r/K theorie zegt dat we niet rationeel stemmen maar dat onze stem bepaalt wordt door de structuren in ons brein. In een recent onderzoek bevestigen wetenschappers deel aspekten van de r/K theorie.

Het onderzoek staat hier: Wetenschapper vonden dat de grootte van de amygdala sterk gecorreleerd is met de steun voor de bestaande sociale orde.

Dat is een andere manier om te zeggen dat de grootte van de amygdala een zeer belangrijke factor is bij de politiek voorkeur: progressief (kleine amygdala) of conservatief (grote amygdala).

Het is interresant om te zien dat het artikel dit probeert te portretteren als “mensen met een grote amygdala stemmen eerder op Trump” en zijn minder bereid tot veranderingen. I.e. een een licht negatief licht.

Maar het zijn juist de mensen die door door schade en schande wijs zijn geworden die over een grotere amygdala beschikken. Terwijl mensen die het altijd voor de wind is gegaan en die (te?) sterk beschermt zijn opgevoed over een kleine amygdala beschikken.

Hoe de framing ook is, het is een leuke extra ondersteuning voor de r/K theorie.