Ik heb de laatste tijd een gevoel over de economie die ik nog niet goed in een theorie kan onderbrengen.

Het gevoel is tweezijdig, aan de ene kant is dit:

Er is heel veel geld in omloop in het financiële systeem. Bedragen die we niet echt kunnen vatten. En er lijkt geen duidelijke grens aan te zijn aan de geld creatie. Boekhoudkundige trucjes zijn genoeg om nog eens een gigantische som hieraan toe te voegen.

Aan de andere kant is er dit:

Globale concurrentie en ongekende productie capaciteit zorgt voor een neerwaartse prijsdruk. Deze prijsdruk vertaalt zich in niet of slechts langzaam stijgende lonen.

Het komt me voor dat dit zorgt voor een tweedeling in de samenleving: mensen die het geld reservoir kunnen aantappen en mensen die dit niet kunnen.

Er zijn twee soorten mensen die controle hebben over de geldstroom: politici en bankiers.

Bankiers zijn nog redelijk voorzichtig want hoewel de politici hun min of meer de garantie gegeven habben dat hun financieel gedrag onschendbaar is zijn ze wel gewaar van de noodzaak om de schijn op te houden. Dit resulteert er in dat niet zo maar geld genereren, er blijft een modicum van “legaliteit” noodzakelijk.

In de politiek bestaat de noodzaak om de schijn op te houden niet of in ieder geval slechts op een zeer laag niveau.

Het resultaat is dat we via politici gemakkelijker aan geld komen dan via het financieel systeem. Dit geeft op zijn beurt een enorme (politieke) macht. Iedereen is min of meer gedwongen (in hun eigen ogen) om via de politiek te gaan. Dit gelt voor zakenmensen, maar ook voor wetenschappers, ambtenaren, etc.

Dit betekent dat deze mensen niet langer naar hun eigenlijke klanten luisteren, maar enkel proberen om de mensen binnen de overheid te manipularen om hun meer geld te geven.

Op zich zou dit geld vroeg of laat moeten doordringen naar de normale man. Maar dit gebeurt niet, de globale concurrentie houdt de prijzen van de goederen laag, en de rijken houden zoveel geld over dat ze dit kunnen investeren en zo nog rijker te worden. En erger nog, ze investeren dit geld ook weer door het aan de overheid te lenen.

Er is een mechanisme ontstaan dat zichzelf in stand houdt, en ik weet op dit moment nog niet hoe dit zal eindigen. Hoe lang kan dit systeem bestaan?