Er is een artikel toegevoegd over de geschiedenis van de filosofie.

Daarin ga ik kort in op de drie belangrijkste tijdperken uit de filosofie vanuit het hedendaags oogpunt.