Al luisterend naar een debat over religie viel me de volgende gedachte binnen:

De post modernisten hebben gelijk wanneer ze zeggen dat we nooit de absolute waarheid kunnen ontdekken, misschien is er ook helemaal geen absolute waarheid. En de conclusie dat de wereld een machtsspel is is ook terecht.

Marxisten die zich op het post-modernisme beroepen en deze gebruiken om een nieuwe machtsverdeling te verlangen zijn echter foutief bezig. Het machtsspel is gaande sinds het ontstaan van het heelal, of meer specifiek, sinds het ontstaan van leven. En de natuur heeft daarmee gewerkt: evolutie. Het ultime machtsspel. Zo gezien is de “ontdekking” van de post modernisten eerder een herontdekking van de evolutie.

De huidige toestand in de wereld is de meest optimale uitkomst van dit machtsspel. Marxisten (en anderen) die nu proberen dit naar eigen inzichten te veranderen zijn gewoon fout bezig. Miljoenen jaren evolutie kunnen het niet zo mis hebben. Deze te willen veranderen kan alleen maar een ramp opleveren. De kans dat marxisten de evolutie “even” kunnen corrigeren cq verbeteren is niet klein, die is nul.

En het is niet alsof de marxisten het nog nooit geprobeerd hebben.