Dit is een soort-van vervolg op de vorige post. Maar het gaat slechts over 1 argument: Om het UPB te ontkennen moet er een UPB statement gemaakt worden.

PS: UPB = Universal Preferable Behaviour (Universeel Gewenst Gedrag)

Stephan gebruikt dit argument vaak om mensen die het UPB willen ontkennen te bestrijden. I.e. wanneer we zeggen dat er geen UPB bestaat, dan maken we een universele uitspraak en dit betekend dat er deze ontkenning een ontkenning van zichzelf is.

Maar ik heb dit nooit echt een goed argument gevonden, al wist ik niet wat me er niet aan beviel.

Na het lezen van zijn laatste boek (EP) ben ik misschien iets dichter bij de oorzaak voor dit gevoel gekomen. Wanneer we zeggen dat er geen UPB bestaat dan maken we inderdaad een universele uitspraak, maar het domein waarin deze uitspraak gemaakt wordt is het domein van de logica (reason). Niet het domein van de realiteit (truth). Het UPB zelf ligt in het domein van de realiteit (het gaat om reële acties).

Deze beide domeinen overlappen, maar zijn niet identiek. Stephan zelf geeft als definitie van filosofie: Filosofie is waarheid (realiteit) plus logica (reason).

Logica stelt enkel dat een verzameling uitspraken onderling consistent moeten zijn. Maar het zegt niet dat deze uitspraken allemaal ook op de realiteit moeten berusten.

Wanneer we in uitspraak doen in het domein logica (“Er is geen UPB”) dan mogen we dit niet gebruiken om er claims mee te maken in het domein realiteit. Het domein realiteit kan enkel bestaan uit empirische observaties en hypotheses.

Deze laatste zin geeft ook aan hoe ik de wereld benader: de realiteit is maatgevend, niet de logica. Natuurlijk, we mogen hypotheses maken zoveel we willen. Ook vanuit empirische observaties gecombineerd met logica, maar we komen nooit verder dan hypotheses.

En wanneer de hypothese ongeldig is, dan moet de logica ook ongeldig zijn. Het kan nooit zo zijn dat de logica sturend wordt voor de realiteit. Het argument dat Stephan presenteert kan dan ook niet gebruikt worden om het UPB te rechtvaardigen.

Een tweede punt is dat zelfs al zouden we accepteren dat Stephan’s tegenargument correct is, en het argument tegen het UPB daarmee zichzelf tegenspreekt, dan nog kunnen we deze ontkenning van de ontkenning niet gebruiken als een bevestiging van het UPB.