Soms hoor je iets en dan doet het “Click!”

Dat overkwam me onlangs toen ik een podcast van Stephan Molyneux hoorde. Ik weet niet meer precies wat hij zei, maar de click die het produceerde was deze:

Progressieven willen de overheid gebruiken om de wereld te verbeteren, conservatieven willen dat de overheid de wet handhaaft.

Nu is het natuurlijk niet zo dat de progressieven de wet aan hun laars lappen. Maar over het algemeen genomen vinden zij het belangrijker om aan een betere toekomst te werken dan de letter der wet te volgen. Ze zullen dan ook sneller genegen zijn om dingen te gedogen of om de wet aan te passen. (Progressieven zijn ook eerder geneigd aan te nemen dat de mens goed en vormbaar is)

Conservatieven daartegen zijn van mening dat de mens tot veel kwaad in staat is en beteugeld moet worden. Ze hebben behoefte aan duidelijk regels, en willen dat iedereen zich daaraan houdt. Veranderingen mogen wel, maar moeten duidelijk afgesproken zijn en in de wet verankerd.

Net als een vorige post over orde en chaos, zo gelt ook hier dat in de optimale samenleving beide componenten aanwezig zijn. Ik weet dat dit in deze tijd van politieke polarisatie niet graag gehoord wordt. Maar een puur conservatieve samenleving is niet wenselijk (zeker niet met de snel veranderende techniek van vandaag de dag). Net als ook een puur progressieve samenleving geen goed idee is (er zou onvoldoende stabiliteit zijn). Nieuwe ideeën moeten zich eerst bewijzen voordat ze ingang kunnen vinden op grote schaal. Te veel nieuwe ideeën achter elkaar zou een samenleving waarschijnlijk in chaos storten.

Overigens is het niet zo dat het gehele politieke spectrum in progressief/conservatief kan worden verdeeld. Er zijn ook nog andere krachten werkzaam. Zo hebben een aantal personen cq partijen ontdekt dat je de overheid kunt gebruiken voor zelfverrijking… al dan niet direct of indirect…