In deel 1 hebben we het idee dat we ooit objectief kunnen zijn vaarwel gezegd, en onze individualiteit verwelkomt.

In deel 2 hebben we het spanningsveld opgetekend waarin ons dagelijks leven plaatsvind: het mannelijk en vrouwelijk imperatief.

In deel 3 hebben we bekeken hoe we de objectieve realiteit kunnen benaderen.

In deel 4 hebben we bekeken hoe de dynamiek tussen het vrouwelijk en mannelijk imperatief voor een golfbeweging in de samenleving zorgt.

In dit deel kijken we naar de rol van religie.

Ter herinnering: wanneer ik het over mannelijk of vrouwelijk imperatief heb, dan heb ik het niet over ‘de man’ of ‘de vrouw’ maar over een spectrum waarbinnen iedereen zich bevind.

Religie komt duidelijk voort uit het vrouwelijk imperatief (VI). Religie is een concept dat zich onttrekt aan de waarneming en/of waarnemingen verklaart door zich te beroepen op niet-waarneembare entiteiten.

Het is tegenwoordig ‘normaal’ in Nederland om religie als ‘ouderwets’ en ‘bijgeloof’ te betitelen. En dan heb ik het niet eens over de militante atheïsten die de religie ‘verduivelen’ en als de grootste vloek zien voor alle ellende in de wereld.

Maar religie zou niet honderden of duizenden jaren overleeft hebben als het geen positieve bijdrage aan de mensheid zou geven. Evolutie is goed in het verwijderen van overbodige ballast. Mensen besteden veel tijd aan religie. En omdat religie nog steeds bestaat kunnen we concluderen dat religie een positieve bijdrage aan de samenleving geeft. Het maakt de samenleving beter in het overleven.

Ik denk dat regilies ten minste op drie manieren een positieve bijdrage kunnen geven aan de overlevingskansen:

  1. Het versterkt het groepsgevoel. Hierdoor zijn mensen bereid elkaar te helpen, ook als er niet direct iets tegenover staat.
  2. Het kan een duidelijke (hierarchische) structuur geven aan een samenleving. Dit vermindert de concurrentie binnen de groep.
  3. Het kan belangrijke gebruiken en technieken doorgeven aan volgende generaties zonder dat bekend moet zijn waarom men iets (zo) moet doen. De religie vervangt begrijpen door dogma.

Er zijn vast nog wel meer te bedenken, maar dit is genoeg als illustratie dat religie een zeer belangrijke rol vervult/vervulde.

Nu zijn niet alle religies gelijk. Maar ik ben geen student van religies, en kan dus ook geen goede vergelijking maken tussen de verschillende religies.

Er bestaat een sterke wisselwerking tussen cultuur en religie. De cultuur kan sommige aspecten van de religie overnemen, maar een cultuur kan soms erg snel veranderen. Religie is een stabiliserende factor in de ontwikkeling van een samenleving.

Het overleven is sterk afhankelijk van lokale gegevens, i.e. klimaat, vruchtbaarheid, flora & fauna etc. Religie (en cultuur) kunnen dan ook regionaal heel verschillend zijn.

Omdat religie deel is van het vrouwelijk imperatief geef ik het geen eigen plaats in het krachtenspel dat de samenleving stuurt. Maar het plaatje krijgt nu wel meer detail: VI & Religie, MI & Wetenschap en dan nog de Objectieve Realiteit.

volgende