Deze post is bedoeld als stof tot nadenken. Er zijn voor zover mij bekend geen onderzoekingen naar gedaan. En ik maak ook geen definitieve uitspraak hier.

Op dit moment stel ik vast dat het mannelijk imperatief in de samenleving nogal zwak is geworden. Tegelijkertijd lijkt het me dat er een aantal ontwikkelingen gaande zijn die niet tot een goed einde zouden voeren indien deze voortgezet zouden worden.

Dat leverde mij de volgende vraag op: Is het vrouwelijk imperatief wel stabiel op de lange termijn? I.e. wanneer een samenleving door het vrouwelijk imperatief gedomineerd wordt, is zo’n samenleving dan wel op de lange termijn levensvatbaar?

In de gelinkte artikelen kom ik wel tot de conclusie dat er een golfbeweging gaande is tussen het dominantie van het vrouwelijk en mannelijk imperatief. Maar daar bovenuit vraag ik me nu af of het V.I. wel lange termijn stabiel is.

Het lijkt op het eerste gezicht dat het M.I. wel lange termijn stabiel is. Maar is dat niet over-stabiel?. I.e. voert een dominantie van het M.I. in de samenleving tot een verstarring?. We kunnen daartoe bijvoorbeeld kijken naar de culturen waarin mannen al sinds honderden of duizenden jaren de boventoon voeren. Veel daarvan ontwikkelen zich in een zeer traag tempo, of in het geheel niet.

Behalve enkele stammen zijn mij geen beschavingen bekend waar het V.I. de boventoon voert. Dat wil zeggen, behalve in het westen. En hier lijkt dit niet tot stabiliteit te leiden. Ter herinnering: het V.I. is niet uitsluiten bij vrouwen te vinden, ook mannen kunnen dit gedrag vertonen.

Toen ik hierover nadacht moest ik ook denken aan dingen die “vroeger” gezegd werden over meisjesscholen: daar zou veel meer gevochten worden dan op jongensscholen. En als we naar “alleen vrouw” ondernemingen lijken dan ziet het er daar kennelijk ook niet veel beter uit.

Mannen onderling leggen vaak vrij snel een hiërarchie vast. En dat was dan dat. Iedereen heeft zijn plaats en positie en gevechten breken bijna alleen uit als er een leidende positie vrijkomt.

Het lijkt dan ook voor de hand te liggen dat het M.I. en V.I. elkaar nodig hebben. Alleen de mix leidt tot het beste resultaat. Wat dit inhoud voor de hedendaagse politiek mag duidelijk zijn…