Vandaag eigenlijk alleen een soort “opfrissertje”. Het thema geld komt regelmatig aan de orde, maar ik wil er nu wat breeder op ingaan. De reden hiervoor komt via enkele andere blogs, die -vreemd genoeg?- over politiek gaan.

Maar de eerste gaat over persoonlijke rijkdom.

Wat is rijkdom… ik definieer de eerste stap van rijkdom (“rijk zijn”) als volgt: wanneer we meer inkomsten dan uitgaven hebben dan zijn we rijk.

De eerste stap zorgt er voor dat we kapitaal vergaren. We bouwen iets op. Vaak in de vorm van geld, maar andere vormen zijn ook mogelijk. In zekere zin zijn die andere vormen zelfs wenselijker, maar dat is een ander thema.

De eerste stap is voor veel mensen wel haalbaar. Het gaat niet alleen om inkomsten, maar om de verhouding tussen inkomsten en uitgaven. In hedendaags Nederland kan vrijwel iedereen rijk worden door zijn uitgave patroon bij te stellen.

We leven in een kapitalistische democratie, dus het vergaarde kapitaal blijft grotendeels ons eigendom. De staat wil wel iets, maar het overgrote deel kunnen we toch zelf investeren. (In een communistische staat zou het kapitaal niet in persoonlijk eigendom blijven, en is er ook geen stimulans voor de mensen om kapitaal op te bouwen)

Met het kapitaal dat we opbouwen kunnen we drie dingen doen: 1) Niets. 2) Investeren in reductie van kosten en 3) Investeren voor inkomsten.

Tegen niets doen is weinig in te brengen: opzijleggen voor noodsituaties of om er later van te leven zijn heel goede redenen. Maar dit voert niet tot de tweede stap van rijkdom.

Investeren om kosten te reduceren is een tussenvorm: men bouwt sneller kapitaal op omdat de uitgaven verlaagt worden. Maar tegelijk verbruikt men ook wat van dat kapitaal. In het algemeen wil ik stellen dat kosten reductie het eerste alternatief zou moeten zijn nadat we een zekere hoeveelheid kapitaal opgebouwd hebben. Indirect kan dit tot de tweede stap van rijkdom voeren.

Het is de derde optie: investeren voor extra inkomen die voor de tweede stap van rijkdom voert. Ik definieer de tweede stap van rijkdom als volgt: men heeft meer inkomsten uit kapitaal dan men uitgaven heeft. Natuurlijk is men met de derde optie niet op de tweede stap van rijkdom, maar na genoeg tijd is het bijna onvermijdelijk dat men daar aankomt. Immers (bij gelijk blijvende uitgaven) stijgt het kapitaal, en stijgen ook de inkomsten uit kapitaal. Een zichzelf versterkend effect.

De formule om rijk te worden:

  1. Zorg dat je minder uitgeeft dan je inkomsten.
  2. Bouw kapitaal op als buffer voor noodsituaties.
  3. Nadat het vorige punt kompleet is, investeer het overige kapitaal dusdanig dat het de uitgaven vermindert.
  4. Wanneer de opties van punt 3 redelijker wijze uitgeput zijn investeer dan het extra kapitaal voor inkomsten.
  5. Wacht tot je meer kapitaal inkomsten hebt dan uitgaven.