In de NRC stond onlangs een bericht met de titel Kwart minder kanker bij bio-voeding.

Dit naar aanleiding van een frans onderzoek. Natuurlijk is het onderzoek onmiddellijk omstreden, maar dat zal niemand verbazen. Tenslotte zijn er erg hoge financiële belangen die hierdoor geraakt worden.

Zelfs de titel van het artikel is gekozen om zo min mogelijk stof op te waaien. Want eigenlijk moet de titel omgekeerd worden: 33% meer kans op kanker bij niet-biologisch voedsel. Maar 33% meer klinkt natuurlijk nog erger dan 25% minder. Het is echter wel de betere titel want de normaal toestand voor de mens is het eten van biologisch voedsel, niet het eten van gemanipuleerd en bespoten materiaal.

Als oorzaak wordt vermoedt dat het om de pesticiden belasting in het lichaam gaat. Dit omdat bij urine onderzoek is gebleken dat mensen die biologisch eten minder pesticiden in de urine hebben.

Nu verbaast mij dit niet. Zoals ik -geloof ik- al vaker geschreven heb, reductionisme speelt de industrie in de hand. Het probleem is dat wanneer de invloed van een pesticide onderzocht wordt, deze in isolatie onderzocht wordt. Men probeert te achterhalen of het betreffende pesticide schadelijke invloed heeft, en constateert voor de toegelaten pesticiden dat er geen invloed is (mits aan de voorwaarden voor gebruik wordt voldaan).

Maar er blijft altijd een kleine kans over, absolute zekerheid bestaat niet. En ik acht het waarschijnlijk dat het deze kleine kans is die de problemen veroorzaakt. Want het gaat niet alleen om de kleine kans van die ene pesticide, het gaat over de kleine kans van alle pesticides samen. I.e. wanneer al het voedsel met pesticides wordt behandeld, dan moeten al deze kleine (onmeetbare risico’s) samengevoegd worden. En dan is het heel goed mogelijk dat er plotseling een duidelijk meetbaar risico opduikt. 33% in dit geval.

Daarbij, ik vermoed dat het om een exponentiële gevoeligheid gaat. Ter illustratie, nemen we even aan dat elk risico van elke pesticide 0,1% is. Dan neemt bij de toevoeging van nog een pesticide (die ook 0,1% risico heeft) het risico niet toe met 0,1%, maar bijvoorbeeld met 0,2% omdat ze elkaar versterken. Wanneer je de tiende pesticide toevoegt neemt de kans wellicht al toe met 1 of 2%.

Een indicatie voor dit laatste is overigens in het artikel te vinden, want zelfs als mensen niet zo heel veel biologische producten aten, dan nog nam hun risico duidelijk af.

Voor mij is het duidelijk, ik blijf biologisch eten. En vooral uit eigen teelt.

PS: nu biologisch een soort trade mark is geworden komt er ook daar een probleem om de hoek kijken: het gebruik van pesticides in de biologische voeding is aan controles onderhevig, en voor controles zijn er minimumeisen ingevoerd. Dat wil zeggen dat ook voor biologische voeding tegenwoordig vaak een zekere mate van (bio) pesticiden toegestaan is. Tja…