In een podcast van Dr J Peterson en Dr Lain McGilchrist kwam een interresant punt naar boven over de beide hersenhelften. Het populaire idee dat de linkerhelft voor logica is en de rechter voor gevoelens is niet langer houdbaar.

De linkerhelft wordt nu meer geassocieerd met gefocust handelen & denken terwijl de rechterhelft een meer holistische benadering heeft. Bij dieren is waarneembaar dat links voor de opgave in het moment gebruikt wordt (focus) terwijl rechts de wereld om hun heen in de gaten houdt.

Dit sluit wel aan bij hetgeen ik al eerder poste over de verlichting: de verlichting bestond er uit dat we onze gefocuste helft meer gingen gebruiken dan onze holistische helft. Met alle gevolgen van dien.

In de podcast heeft Dr McGilchrist het er ook nog over dat we hierdoor een zekere mate van blindheid zijn gaan vertonen. In dubbele zin waarschijnlijk: we nemen zowel minder waar omdat we al snel alles door ons focus laten gaan, en in een andere zin omdat we verbindingen die bestaan niet langer waarnemen.

De podcast kun je vinden via de podcast link’s rechts boven.

Dr Lain McGilchrist heeft ook nog een TED-talk gehouden die het beluisteren waard is:

Er zijn nog meer video’s van McGilchrist te vinden, zoek bijvoorbeeld maar eens op “divided brain” op youtube.