Het thema ‘groep’ houdt me nogal bezig, er zitten zoveel aspecten aan dat ik voortdurend nieuwe invalshoeken vind.

Wat is bijvoorbeeld het ‘DNA’ van een groep?

Er zijn twee zienswijzen mogelijk (of een combinatie van de twee, welke nog het meest waarschijnlijk is imo)

  • Het groepsgedrag zit in de genen, het wordt door de genen gestuurd en is dus deel van de genetische strategie van de mens.
  • Het groepsgedrag zit in de groep zelf, het is immaterieel en wordt overgedragen cq in stand gehouden door memen.

In het eerste geval (Genen) is groepsgedrag onvermijdelijk, net als in b.v. mieren. Al zou het bij de mens veel complexer zijn. Ik denk dat dit zeker deels het geval is, maar ik geloof (zonder bewijs!) dat dit niet alles is. Het lijkt me waarschijnlijk dat de drang tot groepsgedrag genetisch aanwezig is. Maar niet welk groepsgedrag.

Het tweede geval (Memen) lijkt me de verklaring te leveren voor de vraag hoe het groepsgedrag ingevuld wordt.

Nu is echter de lijn tussen deze beide nogal zwak. Als we bijvoorbeeld aan ‘archetypes’ denken, zijn deze dan cultureel (memen) of genetisch bepaalt? Hiërarchieën zijn evolutionair ouder is dan de mens, dus kan ik me goed voorstellen dat ook aspecten van de archetypes genetisch vastgelegd zijn. Aan de andere kant lijken archetypes ook cultureel te zijn. Wellicht moet ik toch eerst Jung lezen om hierover een beter beeld te krijgen.

Tenslotte nog een aanvulling op de vorige post. Wanneer een groep zich als groep begint te identificeren en in-groep gedrag gaat vertonen, en dit gebeurt in een samenleving zonder in-groep gedrag, dan zal deze groep snel aan invloed winnen. West europeanen hebben bijna alle in-groep gedrag (voorkeur) verloren. We zijn dan ook bijzonder kwetsbaar juist op dit vlak.