Bitcoins:

Mijn bitcoin adres is:

1FiehAQfLGfooASRsSXsQiz8eUfRy4J3Pv

Social Media:

Abonneer:

via RSS

Oudere Posts:

2018
Januarie

NAP en de menselijke natuur

Vrijheid

Stoïcisme

Hoe zit het met de stabiliteit van het mannelijk en vrouwelijk imperatief?

Peterson vs Newman - de fallout

Prof. Jordan Peterson op Channel 4

Vrije wil

Non Agressie Principe, een bewuste keuze

Non Agressie Principe

Sam Harris en de steniging

Het Individu vs het Collectief

Adam Kokesh vs Stephan Molyneux

Kritische Theorie

Creativiteit

Weg met die suikerpot!

2017
December

Samenzweringen - zijn ze nodig?

BTC - nogmaals

Tijdspreferentie

BTC - Grafiek

BTC - De crash - alweer

Goed en kwaad

Politieke richtingen

r/K Theorie: Pendelbeweging

De vertrouwensketen

Bitcoin futures

Overton window

r/K Theorie: Instelling

Historisch verloop van IQ

r/K Theorie: een introductie

Een model van ons brein

November

Libertarisme - een doodlopende weg?

Bitcoin: een uniek systeem

r/K theorie: Basisinkomen

r/K Theorie

Samenzweringen

Deposito garantie stelsel onder vuur

De na-oorlogse K-r verschuiving

Evolutie of devolutie (regressie)

De Anterior Cingularis Cortex

De Amygdala

Eigendom

K Strategie

r Strategie

r/K Strategieën

Gelijkheid

Oktober

Een gedachte, deel 6: Waarom in het westen?

Een gedachte, deel 5: religie

De discussie - T. Russell vs S. Molyneux

Een gedachte, deel 4: dynamiek tussen de imperatieven en realiteit

Gezondheid, de eerste stap: Slapen

Rasisme, IAT en interne motivatie

De Drie Grootste Uitvindingen

Een gedachte, deel 3: objective realiteit

De komende revolutie en teleurstelling

Hoe een cultuur sterft

Een gedachte, deel 2: mannelijk en vrouwelijk imperatief

Een gedachte, deel 1: wereldbeeld en individualisme

Gezondheid

Minimumloon

Financiële Vaardigheid: Kopen en verkopen van aandelen

September

Financiële Vaardigheid: Wat zijn aandelen?

Mag je plezier hebben?

Universeel Basisinkomen

Podcasts

Lezen

Brein en lichaam

Ik denk, dus ik besta?

Wat is Beter?

Classic Jekyll Theme

Zijn mensen slecht?

Waarom zijn de rijken rijk?

Conservatief versus progressief

Financiële Vaardigheden: Herhalende Risico's

Orde en chaos

Dominantie Hiërarchie

Augustus

Archetypes

Filosofie: Postmodernisme

Schematisch overzicht van de geschiedenis van kennis

Globalisme en progressivisme

Financiële Vaardigheden: De Spaarrekening

Geschiedenis van de filosofie

Twee soorten logica

Waarom accepteren we belasting?

Financiële Vaardigheden: Risico

Politiek: Elite en Ideologie

Mindset - overvloed of schaarsheid?

Goodby google

Gaia en Zeitgeist

Politiek: Voluntarisme

Financiële Vaardigheden: Sparen

Juli

Financiële Vaardigheden: Berekenen

Financiële Vaardigheden: Rente

Financiële Vaardigheden: Goud

Financiële Vaardigheden: Geld

Financiële Vaardigheden

Techniek en een parabel

Een nieuw thema

Wat is een meme?

Update

2016
November

Update

Februarie

De terugkeer van de cookies policy

Economie pagina's toegevoegd

Reacties op artikelen

Valuta speculatie bepaalt goudprijs

Website status

Begin

De verlichting was een filosofische revolutie waarbij dogma werd vervangen door ratio.

Vanaf die periode nam het gebruikt van logische redeneringen toe en ontstond er behoefte aan bewijzen. Harde meetbare bewijzen. Het was niet langer mogelijk zo maar iets te beweren. Men wilde weten “waarom?”.

De periode van de verlichting was ca 1700-1800. Immanuel Kant leefde van 1742-1804 en zijn werken signaleren de eerste tekenen van het postmodernisme tegen het einde van zijn carriere.

Het postmodernisme ontkiemt wanneer Kant tot de conclusie komt dat ratio nooit de werkelijkheid kan zien zoals deze echt is.

Wat het is

Ratio: Het vermogen om te denken en te begrijpen.

Het probleem is dat ratio eerst iets moet construeren en pas daarna iets kan toewijzen. We kunnen een stoel pas als stoel herkennen wanneer we “weten” (i.e. geconstrueerd hebben) wat een stoel is. Dat is een principieel dilemma dat niet met logica opgelost kan worden. Eenvoudiger gezegd dit is een kip-of-het-ei probleem (wie komt eerst).

De waarnemer moet vooraf een beeld hebben van de werkelijkheid om de werkelijkheid te kunnen waarnemen. En dat betekend dat de werkelijkheid subjectief is.

Iedereen leeft dus in zijn eigen waarheid! En die waarheid is uniek voor iedereen omdat iedereen zelf uniek is. Het is niet mogelijk om van een absolute waarheid (of realiteit) te spreken.

Dit is voor zover ik kan herkennen de spil van het postmodernisme. De postmodernisten gaan vervolgens hiermee aan het werk om na te denken over allerlei aspecten zoals: wat is taal, wat is het doel van bewustzijn, wat is de samenleving etc etc. Eerlijk gezegd vind ik dat allemaal minder interresant. Tenslotte beweren ze zelf dat dit uiteindelijk alleen maar relatief is.

Als het puntje bij het paaltje komt betekend deze ultime relativiteit dat het leven zinloos is. Onze eigen wereld begint wanneer we geboren worden en eindigt wanneer we sterven. Nihilisme puur sang.

Wat de samenleving betreft -zo de postmodernisten- is alles uiteindelijk een machtsspel. Niemand’s positie is uniek omdat alle posities mogelijk zijn. Het gaat er uiteindelijk alleen om wie er macht heeft over wie. Wie zijn wereldaanschouwing kan opdringen aan zo veel mogelijk andere mensen.

Commentaar (1)

Na de verlichting waarbij dogma’s werden afgedankt, komen de post-modernisten tot de conclusie dat alleen dogma’s mogelijk zijn.

Het is in dat verband wel opmerkelijk dat Kant zijn positie o.a. motiveerde vanuit zijn wens om religie in stand te houden. De religie -zoals deze geleefd wordt- is ook een dogma. Het verbaast mij niet dat wanneer men vanuit een dogma begint, men uiteindelijk dat dogma “bewijst”.

Politiek

Op zich is post modernisme niet links en niet rechts. Toch zijn (vrijwel?) alle postmodernisten in het linker politieke spectrum te vinden. Het is dan ook niet verrassend dat links zich selectief bedient uit het postmodernistische denken voor een nieuwe “filosofische” onderbouwing.

In de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw werd duidelijk dat het Marxisme (communisme) niet het gehoopte arbeiders utopia produceert. De linkse politiek verloor daarmee zijn filosofische draagvlak. Het postmodernisme kwam als geroepen. Met name de conclusie dat de echte wereldaanschouwing niet bestaat gaf volop voer aan links om een eigen wereldbeeld te construeren en dat als ideologie te verkopen.

Daarbij moet wel de kanttekening geplaatst worden dat de Marxisten het postmodernisme afwezen.

Commentaar (2)

“Realiteit is dat wat niet weggaat als je stopt er in te geloven” - Philip K. Dick

Postmodernism -in zijn streven naar de absolute waarheid- is één ding vergeten: Leven.

Wij leven. Voor mij betekend dit dat elke filosofie die uiteindelijk neutraal of negatief ten opzichte van het leven staat wel fout moet zijn. Er moet ten minste één waarheid bestaan die het leven mogelijk maakt.

Dit betekent echter niet dat dit leven (wij dus) in staat moet zijn om de realiteit -waarbinnen het bestaat- te begrijpen. Het leven moet enkel in staat zijn dingen te begrijpen die tot het voortbestaan van dit leven voeren. Zelfs al zijn die dingen niet te bewijzen. Praktisch gezien is iets geloven dat het voortbestaan mogelijk maakt te verkiezen boven weten dat ditzelfde onbewijsbaar is. Dit laatste is mogelijk een antwoord voor Kant’s religieuze probleem.

Een tweede punt is de wetenschappelijke methode. Door het opstellen van theorieën en het testen daarvan komen we steeds dichter bij de echte aard van de realiteit. Het is niet nodig dat de echte realiteit ooit gevonden wordt. Wanneer we op een gegeven moment niet langer in staat zijn om afwijkingen te vinden tussen theorie en waarneming dan zijn we per definitie bij de echte realiteit aangekomen.

Daarbij nog het volgende: wanneer er geen objectieve realiteit zou bestaan dan zou de wetenschap niet kunnen convergeren. Op zich is dit een vrij duidelijke aanwijzing dat er wel een objectieve realiteit bestaat.

Conclusie

Post modernisme is een filosofie die zijn eigen uitgangspunt bewijst en zodoende in een cirkel redenering uitmond. Het is wereldvreemd en nihilistisch in aanzet en zodoende niet bruikbaar als basis voor de morele grondvesten van de maatschappij.