Historisch overzicht - deel 2

In het onderstaande figuur heb ik geprobeerd te schetsen hoe ik de opbouw van de kennis van de mensheid zie vanuit een filosofisch perspectief:

kennis ontwikkeling

Toelichting:

Vanuit de oudheid komende waren Religie, Filosofie en Wetenschap niet van elkaar te onderscheiden. Hoewel we daar tegenwoordig drie verschillende woorden voor hebben was dit in de oudheid één en hetzelfde.

De verlichting splitste de wetenschap af van Religie en Filosofie. De wetenschap hield zich bezig met zaken die realistisch meetbaar en kwantificeerbaar.

De successen van de wetenschap hadden onder meer het gevolg dat de koppeling tussen filosofie en religie steeds zwakker werd, tot deze al geruime tijd als gebroken gezien kan worden.

De pogingen van de filosofie om ook de reden van het bestaan of het zoeken naar de absolute waarheid op een meer wetenschappelijke wijze te verklaren liepen uit op het ontstaan van het post-modernisme. Met andere woorden het faalde, want het post-modernise stelt dat er geen absolute waarheid is en de realiteit voor meerdere interpretaties open is. Daarmee is feitelijk de filosofische tak aan zijn einde gekomen.

Tegelijk ontstond uit de wetenschap de evolutie theorie. Deze theorie zelf bied oplossingen voor vele vragen en kan helpen om een antwoord -of op zijn minst verklaringen/begrip- te vinden voor ons menselijk gedrag. Inclusief vraagstukken van meta-fysieke aard. Dit noem ik “Darwinian logic” in navolging van Jordan B Peterson.

Hoe verder?

Ik denk/hoop dat darwinian logic het stokje kan overnemen van de filosofie. Ook wanneer we nooit een antwoord zullen krijgen op de vraag “waarom bestaan we”, zo kan -hoop ik- darwinian logic verklaringen geven die tot een beter begrip van onszelf voeren.

Daarbij acht ik het niet geheel onwaarschijnlijk dat Religie en Darwinian Logic kunnen versmelten en tot iets nieuws kunnen voeren. Dat zou een zeer interresante ontwikkeling zijn…