Waarde

Nu geld al sinds 1971 geen band meer heeft met goud, waarom is goud dan nog zo gewild?

Kort gezegd, omdat we goud waardevol vinden. En als je nu zegt dat dit een cirkel redenering is, wel dat klopt. Dat maakt het echter niet minder waar.

Goud is verankert in onze cultuur, en in de meeste andere culturen. Ook al zou goud in het geheel geen nuttige toepassingen hebben, dan nog zou goud waarde hebben. Enkel en alleen omdat we denken dat andere mensen goud waardevol vinden.

Voor sommige mensen is dit aanleiding om goud als een “barbaarse relikwie” te betitelen. Maar verschil maakt dat niet. Zolang “de schat” nog van goud is, de eerste plaats een gouden plak op levert en ons woord zo goed als goud is… zolang heeft goud waarde.

Iedereen die goud waardeloos vind heeft geen goud. Iemand die goud heeft en zegt dat het waardeloos is, liegt. Het is namelijk een contradictie in terminis bezit te claimen over iets waar men geen waarde aan toekent. (Iemand die goud heeft en het niet weg wil geven kent waarde toe aan zijn goud)

Eigenschappen

De eigenschappen die goud zo waardevol maken zijn:

  • Het vergaat niet, het is “eeuwigdurend”
  • Het is -voor een metaal- vrij gemakkelijk deelbaar en te bewerken
  • Het is vrij zeldzaam
  • Het glanst en schittert mooi
  • Het heeft de kleur van de zon

Veel van deze redenen rusten op psychologie of religieuze achtergronden. Dat maakt ze echter niet minder aantrekkelijk.

Banken

Er is geen verband meer tussen geld en goud. En het is ons vergeven als we nu zouden denken dat de banken geen goud meer hebben. Niets is echter minder waar.

Banken -vooral centrale banken- bezitten wel degelijk nog (grote) hoeveelheden goud. Dit goud heeft plaats op de balans van de banken.

Vreemd genoeg hebben niet alle (centrale) banken het goud tegen de actuele goudprijs in de boeken staan. Een aantal centrale banken, in het bijzonder de Amerikaanse, heeft het goud tegen een fictieve prijs (veel te laag) in de boeken.

De ECB daarintegen hanteert wel de dagprijs.

Terwijl sommige (Europese) centrale banken hun goudvoorraad hebben verminderd zijn andere centrale banken juist bezig om goud op te kopen. Met name de Russische en Chinese CB’s.

Een eventueel toekomstige monetaire rol van goud kan dan ook niet uitgesloten worden.

Overige feitjes

  1. Vrijwel alle goud eenmaal boven de grond, blijft boven de grond en toegankelijk. De totale hoeveelheid goud die (in theorie) beschikbaar is voor de verkoop neemt daarom alleen maar toe.

  2. Van alle andere metalen heeft tungsten ongeveer dezelfde dichtheid als goud. Tungsten wordt daarom soms gebruikt om gouden munten of barren te vervalsen.

  3. De aarde bevat enorme hoeveelheden goud. Maar dit goud zit op grote diepte. Aan het oppervlak is goud relatief zeldzaam. Met de diepte neemt de hoeveelheid goud toe (niet in elke mijn). Mijnen in zuid Afrika staan er om bekend soms enkele(!) kilometers diep te zijn.

  4. Alle goud in de wereld samen zou een kubus vormen van ongeveer 25m x 25m x 25m.

  5. De prijs van goud in 2017 is ca 1100 euro per ounce (1 ounce is ongeveer 31 gram).

Prijs

De prijs van goud is van vele factoren afhankelijk. Omdat de waarde vooral door psychologische factoren wordt bepaald zal het niemand verbazen dat ook de prijs vooral door psychologische factoren bepaald wordt.

In de markt wordt de prijs bepaald door vraag en aanbod. Maar omdat er veel mensen speculeren op de prijs van goud is vraag en aanbod vooral fictief. I.e. er worden contracten (futures) voor de levering van goud verhandeld. Deze contracten worden dan vlak voor levering weer terug verkocht aan de partij die de contracten uitgegeven heeft. Het komt bijna nooit tot levering.

In de praktijk is de meest belangrijke factor die de goudprijs stuurt het vertrouwen dat de samenleving heeft in hun overheid. Vertrouwd men er op dat orde en wet worden gehandhaafd, dan zal de goudprijs neerwaarts bewegen. Neemt het vertrouwen af, dan gaat de prijs vaak snel omhoog.

Conclusie

Goud heeft waarde en zal waarde behouden. Er is echter geen prijsgarantie.

Goud is en blijft een fysieke substantie en heeft daarom geen krediet risico mits men goud daadwerkelijk in zijn bezit heeft. (Fysiek bezit)

Wil men in goud beleggen voor diversificatie dan is het belangrijk het goud zelf fysiek in handen te verkrijgen.

Wil men in goud speculeren dan is er een keuze uit heel veel verschillende “producten”. Elke van deze producten wordt uitgegeven door een partij en men is onderhevig aan het risico dat deze partij het contract niet kan vervullen (krediet risico). Veel van deze producten kennen ook een hefboom effect.

vorige

volgende