Bitcoins:

Mijn bitcoin adres is:

1FiehAQfLGfooASRsSXsQiz8eUfRy4J3Pv

Abonneer:

via RSS

Oudere Posts:

2020
Mei

Het virus en de economie

Vrijheid

April

Site nieuws

Een negatieve prijs voor olie?

Lessen van COVID-19

Virussen

COVID-19 als fenomeen

De ondergang van het avondland

2019
Oktober

Cultureel instinct

Falende democratie

Luid luider luidst

Mensen en manipulatie

Mensen en waarheid

Burgeroorlog of WO3?

Wetenschap

Twee soorten wetten

Technologie

USA Burgeroorlog

Moraliteit en de Wet

Leven in leugens

Zelf discipline

De politieke crisis in het westen

Eugenetisch versus dysgenetisch

Verzet tegen kapitalisme

Taal

September

Cultuur

Moraliteit: Hoe overleeft de groep?

Globale Verwarming - Einde in zicht?

Curt Doolittle Interview

Curt Doolittle op TPS

Juni

Burgeroorlog? (deel 4)

Een fundamenteel verschil tussen links en rechts

EU

April

De opkomst van het westen

Koffie

E-Prime

Politieke Wetenschap

Maart

Burgeroorlog? (deel 3)

Burgeroorlog? (deel 2)

Burgeroorlog? (deel 1)

Februarie

Onregelmatige posts

Gedachtes by het boek 'At our wits end'

Boek: At our wits' end

Sparen

Berekenen

Rente

De essentie van geld

Iedereen rijk?

Financiële vaardigheid

Boek: How to judge people by what they look like

DNA en Politiek

Mijn standpunt

IQ

Januarie

Biologisch

Een politiek kompas

Universeel Gewenst Gedrag

Biologisch

Prepare for the incoming IQ drop

Vet

Werk in uitvoering

Suiker

Slaap

Introductie

Werk in uitvoering

Economie en groei

Linkse en rechtse politiek

Tucker Carlson: Noblesse Oblige

Propertarisme: Bezit

Vraagtekens bij IQ

Propertarisme: Het grote voordeel van west europa

Propertarisme: Wat is het?

2018
December

Stabiliteit van samenlevingen (deel 2)

Stabiliteit van samenlevingen (deel 1)

Boek review: The Revolutionary Phenotype

Er is te veel geld...

Youtube channel John Mark

Kunstmatige Intelligentie

The Case Against the NAP

Lange en korte termijn politiek

Principes zijn voor verliezers

Hoe zou een democratie eindigen?

Dynamiek tussen groepen

Essential Philosophy - UPB

Essential Philosophy

Wetenschap vs filosofie

Vrijheid van meningsuiting

November

DNA Manipulatie

Politiek en het probleem

Grand Solar Minimum

Waarom zwarte piet zwart is en moet blijven

De grootte samenvatting

Voorspoed

Thucydides anno 427 BC

Is er verschil tussen ideologie en religie?

De USA congres verkiezingen

De cirkel is rond

Wat is vanzelfsprekend?

Ideologieën worden extremer?

Oktober

Ideologieën moeten voortdurend bevestigd worden

The case against NAP

Kanker risico en biologisch eten

Nudge (duwtjes) theorie

Een nieuw woord: Polygenic factor

Cultuur en de man/vrouw scheiding

Stabiliteit van de samenleving

Half om half

Vertrouwen en de zaak Kavanaugh

Elke ideologie tendeert naar een globale staat

Boek review: The White Nationalist Manifesto (deel 7)

Boek review: The White Nationalist Manifesto (deel 6)

Boek review: The White Nationalist Manifesto (deel 5)

Boek review: The White Nationalist Manifesto (deel 4)

Boek review: The White Nationalist Manifesto (deel 3)

September

Boek review: The White Nationalist Manifesto (deel 2)

Boek review: The White Nationalist Manifesto

Drie politieke richtingen

Het komende einde van de democratie

Politiek: ideologie, deel 3

Politiek: ideologie, deel 2

IQ - een interresante theorie

Politiek: ideologie

Politiek: theorie

Libertarisme en ostracisme

Politiek: consequenties

Politiek: theorie

Blok eindigt politieke carriere?

Libertarisme en self-ownership (deel 5)

Libertarisme en het NAP (deel 4)

Augustus

Libertarisme en de schuld vraag (deel 3)

Geen libertarisme, maar wat dan? (deel 2)

De onmogelijkheid en onwenselijkheid van het libertarisme (deel 1)

Waarom mannen een iets hoger gemiddeld IQ hebben dan vrouwen

IQ verdeling en na-apen

Framing

Vrijheid van meningsuiting

Rationeel

Social media and feedback

Boek: Why We Sleep

Individualisme en Christendom

Individualisme en nihilisme

De efficiëntie van een groep

Muziek

De 50% problematiek

Juli

Het primaire probleem in de samenleving

Het cirkeltje is rond

Nieuwe r/K Theorie artikelen

Het minimumloon

Iedereen is slim, behalve Trump...

Links, rechts en model versus realiteit

Boek: The Moral Case for Fossile Fuels

BTC: waar staan we nu?

Trump en energie

Boek: The Blank Slate

Vernieuwing van de r-K theorie artikelen.

Het gemeenschappelijk bezit experiment

Jordan Peterson over rechts

NAP en de heersende moraal

Juni

Propertarisme: Geen NAP - deel 2

Zwart wit in de reclame

Waarheid in de samenleving

Het model is niet de werkelijkheid

Wat is de oorzaak van globalisme?

Propertarisme: Basis van de samenleving is wederkerigheid

Wie we zijn en van waar we komen

Propertarisme: Geen NAP

Propertarisme: Recht en Eigendom

Propertarisme: Rechten

Propertarisme: Eigendom

De media in de USA en de aanval op Trump

Zullen de mensen ooit ontwaken?

Een propertarische lens op de samenleving

Propertarisme

Mei

De Groep

Logisch gevolg van de in-groep preferentie

Vrijheid en dwang

Alle macht corrumpeert

Is links de oorzaak voor de groei van de overheid?

Stop google (en consorten)

Moreel zakendoen ter verbreiding van het NAP

Moreel zakendoen

Het gevaar van Trump

Rijk worden, en dan...

Rijk worden, maar niet alleen.

Rijk worden.

Ideologie en realiteit.

IQ en samenleving.

Jordan Peterson en de JQ.

April

Vrijwillig terug naar religie?

Socialisme en de filterende werking van geschiedenis

De vermogens piramide

Morele basis en stabiliteit van een samenleving

Op de rand van een gouden eeuw?

De ondergang van links

De gedwongen beschaving

Strategie

Privacy en browsing

Even iets anders: Goud

Mensbeeld

De fout van de post-modernisten

Hoe verder?

Gratis bestaat niet.

Financiële leefregels.

Maart

Wetenschappelijke ondersteuning voor de r/K theorie

Rijkdom, wat is het?

Trump

Skin in the game

Waarom geloven we dingen?

Waarheid versus wetenschap

Immigratie, IQ en cultuur

IQ

Vrije handel

Is de linkse politiek kwaadaardig?

12 Rules for life

Stoïcisme

Faith (geloof en vertrouw)

The meaning of life

Twee hersenhelften

Februarie

Hoppe over alt-rechts

Wat is overgebleven van het libertarisme?

Geld corrumpeert

De perfecte staatsvorm (2)

De perfecte staatsvorm

Vrijheid wat is dat?

Kan een samenleving stabiel zijn zonder religie?

Religie voor en na de verlichting?

Hoe dachten de mensen voor de verlichting?

Rassen realiteit

De ethnostaat

Het NAP een ideologie?

Waarom de rijken rijker worden en de armen armer

Wat je zegt ben je zelf...

Januarie

NAP en de menselijke natuur

Vrijheid

Stoïcisme

Hoe zit het met de stabiliteit van het mannelijk en vrouwelijk imperatief?

Peterson vs Newman - de fallout

Prof. Jordan Peterson op Channel 4

Vrije wil

Non Agressie Principe, een bewuste keuze

Non Agressie Principe

Sam Harris en de steniging

Het Individu vs het Collectief

Adam Kokesh vs Stephan Molyneux

Kritische Theorie

Creativiteit

Weg met die suikerpot!

2017
December

Samenzweringen - zijn ze nodig?

BTC - nogmaals

Tijdspreferentie

BTC - Grafiek

BTC - De crash - alweer

Goed en kwaad

Politieke richtingen

r/K Theorie: Pendelbeweging

De vertrouwensketen

Bitcoin futures

Overton window

r/K Theorie: Instelling

Historisch verloop van IQ

r/K Theorie: een introductie

Een model van ons brein

November

Libertarisme - een doodlopende weg?

Bitcoin: een uniek systeem

r/K theorie: Basisinkomen

r/K Theorie

Samenzweringen

Deposito garantie stelsel onder vuur

De na-oorlogse K-r verschuiving

Evolutie of devolutie (regressie)

De Anterior Cingularis Cortex

De Amygdala

Eigendom

K Strategie

r Strategie

r/K Strategieën

Gelijkheid

Oktober

Een gedachte, deel 6: Waarom in het westen?

Een gedachte, deel 5: religie

De discussie - T. Russell vs S. Molyneux

Een gedachte, deel 4: dynamiek tussen de imperatieven en realiteit

Gezondheid, de eerste stap: Slapen

Rasisme, IAT en interne motivatie

De Drie Grootste Uitvindingen

Een gedachte, deel 3: objective realiteit

De komende revolutie en teleurstelling

Hoe een cultuur sterft

Een gedachte, deel 2: mannelijk en vrouwelijk imperatief

Een gedachte, deel 1: wereldbeeld en individualisme

Gezondheid

Minimumloon

Financiële Vaardigheid: Kopen en verkopen van aandelen

September

Financiële Vaardigheid: Wat zijn aandelen?

Mag je plezier hebben?

Universeel Basisinkomen

Podcasts

Lezen

Brein en lichaam

Ik denk, dus ik besta?

Wat is Beter?

Classic Jekyll Theme

Zijn mensen slecht?

Waarom zijn de rijken rijk?

Conservatief versus progressief

Financiële Vaardigheden: Herhalende Risico's

Orde en chaos

Dominantie Hiërarchie

Augustus

Archetypes

Filosofie: Postmodernisme

Schematisch overzicht van de geschiedenis van kennis

Globalisme en progressivisme

Financiële Vaardigheden: De Spaarrekening

Geschiedenis van de filosofie

Twee soorten logica

Waarom accepteren we belasting?

Financiële Vaardigheden: Risico

Politiek: Elite en Ideologie

Mindset - overvloed of schaarsheid?

Goodby google

Gaia en Zeitgeist

Politiek: Voluntarisme

Financiële Vaardigheden: Sparen

Juli

Financiële Vaardigheden: Berekenen

Financiële Vaardigheden: Rente

Financiële Vaardigheden: Goud

Financiële Vaardigheden: Geld

Financiële Vaardigheden

Techniek en een parabel

Een nieuw thema

Wat is een meme?

Algemeen wordt gezegd dat we -tenminste in naam- in een kapitalistische wereld leven. Maar wat is eigenlijk Kapitaal?

Wat is kapitaal?

Als eerste kunnen we stellen dat kapitaal niet hetzelfde is als geld. Geld anno 2015 is een schuldbekentenis en de belofte om deze schuld te vereffenen. Kapitaal daarentegen is een overschot aan productie. Kapitaal en sparen zijn dan ook eng met elkaar verbonden: kapitaal is dat wat gespaard is. Alleen de waarde van kapitaal wordt in geld uitgedrukt.

Wat kun je doen met kapitaal?

We kunnen vier dingen met kapitaal doen: • Opmaken (consumeren) • Vernietigen (opzettelijk of door ongevallen) • Bewaren (maar de waarde neemt af door rot) • Investeren / Conversie (gebruiken om andere producten te maken)

Opmaken

Wanneer we meer produceren dan consumeren ontstaat kapitaal. Het tegendeel is ook waar: wanneer we minder produceren dan consumeren dan moeten we kapitaal verbruiken. Het is immers onmogelijk om iets te consumeren dat niet bestaat. Wanneer een samenleving minder produceert dan consumeert moet deze samenleving of in het verleden kapitaal geproduceerd hebben, of van buiten door andermans kapitaal gesponsord worden. Deze sponsoring kan al dan niet tegen de belofte zijn om in de toekomst gecompenseerd te worden.

Vernietigen

Kapitaal vernietigen klinkt raar, waarom zou je dit doen? Maar het komt op grote schaal voor. Allereerst door natuurrampen. Een aardbeving, storm, vulkaanuitbarsting of overstromingen vernietigen vaak kapitaal. Een tweede mogelijke oorzaak zijn ongelukken. Een botsing in het verkeer, een explosie bij een bedrijf etc. Maar kapitaal wordt soms ook met opzet vernietigd, oorlogen en vernielingen zijn het meest sprekende voorbeeld hiervan. Soms wordt kapitaal vernietigd om plaats te maken voor iets anders, bijvoorbeeld afbraak van oude woningen.

Bewaren

Kapitaal bewaren voor latere consumptie is de meest fundamentele vorm van sparen voor magere tijden of voor de oude dag. Het beste voorbeeld is opslag van de oogst voor consumptie gedurende de winter. Wanneer we kapitaal bewaren is dit iets principieels anders dan geld sparen. Wanneer geld gespaard wordt worden beloftes oftewel schuldbekentenissen gespaard. Wanneer kapitaal gespaard wordt worden goederen in eigen bezit bewaard. Dit verschil is fundamenteel maar wordt op grote schaal niet herkend. Het gevolg is dat de business cyclus keer op keer ellende veroorzaakt die voorkomen had kunnen worden. Ik durf te stellen dat het verschil kennen en begrijpen tussen kapitaal sparen en geld sparen de sleutel kan zijn tot echte rijkdom.

Investeren

Dit is de essentie van een kapitalistische wereld: geproduceerde overschotten gebruiken voor meer productie. Hierdoor is er nog meer productie overschot beschikbaar en kan er nog meer geïnvesteerd worden etc etc. Dit is de reden achter de enorme stijging in levenskwaliteit van de afgelopen 200 jaar. Het is natuurlijk een kunst om de investeringen alleen daar te doen waar de gevolgen inderdaad tot een hogere levenskwaliteit voeren. Om de investeringen in goede banen te leiden is het vraag/aanbod mechanisme verantwoordelijk samen met het leer effect wanneer een investering misloopt. Een verkeerde investering staat natuurlijk gelijk aan kapitaal vernietiging.

Het verschil tussen geld en kapitaal

Het verschil tussen geld en kapitaal is enorm belangrijk. Juist in deze tijd waar de financiële crisis geen einde lijkt te nemen en steeds weer ergens opnieuw oplaait. Er is dan ook een goede reden voor de aanhoudende crisis, of beter een dubbele reden. De primaire reden is dat er meer notationele waarde in geld voorhanden is dan er kapitaal tegenover staat. Een bijkomend probleem is dat zelfs de rente op (een deel van) de openstaande schuld niet langer voldaan kan worden. Hierdoor moet de voorhanden notationele waarde van het geld aangepast worden aan het voorhanden kapitaal. Dat kan op twee manieren: verlagen van de notationele hoeveelheid geld of het herwaarderen van de geldhoeveelheid aan de hand van het voorhanden kapitaal. Het eerste noemen we deflatie, het tweede inflatie. Beide hebben zo hun problemen, en op dit moment hebben we met beide effecten tegelijk te doen.

Hoe komen we zo goed mogelijk door de crisis? Imo is er maar 1 methode: zorg dat je kapitaal bezit in plaats van geld, en zorg er voor dat niemand aanspraak kan maken op je kapitaal. Dit wil zeggen dat we geld beter verruilen tegen dingen die een zo hoog mogelijke waarde blijven houden, en dat we er voor zorgen geen schulden te hebben. Daarmee voorkomen we verliezen door geldontwaarding en we voorkomen dat we spullen verliezen door het in gebreke blijven. Dit biedt zekerheid. Het verhindert ook dat we profiteren van de een of andere positieve ontwikkeling. Bijvoorbeeld dat het geld (tijdelijk) meer koopkracht krijgt. Dit is een effect dat absoluut kan optreden in een financiële crisis. Persoonlijk kies ik liever voor zekerheid dan -mogelijk- gemiste kansen, maar een ieder het zijne.