Bitcoins:

Mijn bitcoin adres is:

1FiehAQfLGfooASRsSXsQiz8eUfRy4J3Pv

Abonneer:

via RSS

Oudere Posts:

2020
Mei

Het virus en de economie

Vrijheid

April

Site nieuws

Een negatieve prijs voor olie?

Lessen van COVID-19

Virussen

COVID-19 als fenomeen

De ondergang van het avondland

2019
Oktober

Cultureel instinct

Falende democratie

Luid luider luidst

Mensen en manipulatie

Mensen en waarheid

Burgeroorlog of WO3?

Wetenschap

Twee soorten wetten

Technologie

USA Burgeroorlog

Moraliteit en de Wet

Leven in leugens

Zelf discipline

De politieke crisis in het westen

Eugenetisch versus dysgenetisch

Verzet tegen kapitalisme

Taal

September

Cultuur

Moraliteit: Hoe overleeft de groep?

Globale Verwarming - Einde in zicht?

Curt Doolittle Interview

Curt Doolittle op TPS

Juni

Burgeroorlog? (deel 4)

Een fundamenteel verschil tussen links en rechts

EU

April

De opkomst van het westen

Koffie

E-Prime

Politieke Wetenschap

Maart

Burgeroorlog? (deel 3)

Burgeroorlog? (deel 2)

Burgeroorlog? (deel 1)

Februarie

Onregelmatige posts

Gedachtes by het boek 'At our wits end'

Boek: At our wits' end

Sparen

Berekenen

Rente

De essentie van geld

Iedereen rijk?

Financiële vaardigheid

Boek: How to judge people by what they look like

DNA en Politiek

Mijn standpunt

IQ

Januarie

Biologisch

Een politiek kompas

Universeel Gewenst Gedrag

Biologisch

Prepare for the incoming IQ drop

Vet

Werk in uitvoering

Suiker

Slaap

Introductie

Werk in uitvoering

Economie en groei

Linkse en rechtse politiek

Tucker Carlson: Noblesse Oblige

Propertarisme: Bezit

Vraagtekens bij IQ

Propertarisme: Het grote voordeel van west europa

Propertarisme: Wat is het?

2018
December

Stabiliteit van samenlevingen (deel 2)

Stabiliteit van samenlevingen (deel 1)

Boek review: The Revolutionary Phenotype

Er is te veel geld...

Youtube channel John Mark

Kunstmatige Intelligentie

The Case Against the NAP

Lange en korte termijn politiek

Principes zijn voor verliezers

Hoe zou een democratie eindigen?

Dynamiek tussen groepen

Essential Philosophy - UPB

Essential Philosophy

Wetenschap vs filosofie

Vrijheid van meningsuiting

November

DNA Manipulatie

Politiek en het probleem

Grand Solar Minimum

Waarom zwarte piet zwart is en moet blijven

De grootte samenvatting

Voorspoed

Thucydides anno 427 BC

Is er verschil tussen ideologie en religie?

De USA congres verkiezingen

De cirkel is rond

Wat is vanzelfsprekend?

Ideologieën worden extremer?

Oktober

Ideologieën moeten voortdurend bevestigd worden

The case against NAP

Kanker risico en biologisch eten

Nudge (duwtjes) theorie

Een nieuw woord: Polygenic factor

Cultuur en de man/vrouw scheiding

Stabiliteit van de samenleving

Half om half

Vertrouwen en de zaak Kavanaugh

Elke ideologie tendeert naar een globale staat

Boek review: The White Nationalist Manifesto (deel 7)

Boek review: The White Nationalist Manifesto (deel 6)

Boek review: The White Nationalist Manifesto (deel 5)

Boek review: The White Nationalist Manifesto (deel 4)

Boek review: The White Nationalist Manifesto (deel 3)

September

Boek review: The White Nationalist Manifesto (deel 2)

Boek review: The White Nationalist Manifesto

Drie politieke richtingen

Het komende einde van de democratie

Politiek: ideologie, deel 3

Politiek: ideologie, deel 2

IQ - een interresante theorie

Politiek: ideologie

Politiek: theorie

Libertarisme en ostracisme

Politiek: consequenties

Politiek: theorie

Blok eindigt politieke carriere?

Libertarisme en self-ownership (deel 5)

Libertarisme en het NAP (deel 4)

Augustus

Libertarisme en de schuld vraag (deel 3)

Geen libertarisme, maar wat dan? (deel 2)

De onmogelijkheid en onwenselijkheid van het libertarisme (deel 1)

Waarom mannen een iets hoger gemiddeld IQ hebben dan vrouwen

IQ verdeling en na-apen

Framing

Vrijheid van meningsuiting

Rationeel

Social media and feedback

Boek: Why We Sleep

Individualisme en Christendom

Individualisme en nihilisme

De efficiëntie van een groep

Muziek

De 50% problematiek

Juli

Het primaire probleem in de samenleving

Het cirkeltje is rond

Nieuwe r/K Theorie artikelen

Het minimumloon

Iedereen is slim, behalve Trump...

Links, rechts en model versus realiteit

Boek: The Moral Case for Fossile Fuels

BTC: waar staan we nu?

Trump en energie

Boek: The Blank Slate

Vernieuwing van de r-K theorie artikelen.

Het gemeenschappelijk bezit experiment

Jordan Peterson over rechts

NAP en de heersende moraal

Juni

Propertarisme: Geen NAP - deel 2

Zwart wit in de reclame

Waarheid in de samenleving

Het model is niet de werkelijkheid

Wat is de oorzaak van globalisme?

Propertarisme: Basis van de samenleving is wederkerigheid

Wie we zijn en van waar we komen

Propertarisme: Geen NAP

Propertarisme: Recht en Eigendom

Propertarisme: Rechten

Propertarisme: Eigendom

De media in de USA en de aanval op Trump

Zullen de mensen ooit ontwaken?

Een propertarische lens op de samenleving

Propertarisme

Mei

De Groep

Logisch gevolg van de in-groep preferentie

Vrijheid en dwang

Alle macht corrumpeert

Is links de oorzaak voor de groei van de overheid?

Stop google (en consorten)

Moreel zakendoen ter verbreiding van het NAP

Moreel zakendoen

Het gevaar van Trump

Rijk worden, en dan...

Rijk worden, maar niet alleen.

Rijk worden.

Ideologie en realiteit.

IQ en samenleving.

Jordan Peterson en de JQ.

April

Vrijwillig terug naar religie?

Socialisme en de filterende werking van geschiedenis

De vermogens piramide

Morele basis en stabiliteit van een samenleving

Op de rand van een gouden eeuw?

De ondergang van links

De gedwongen beschaving

Strategie

Privacy en browsing

Even iets anders: Goud

Mensbeeld

De fout van de post-modernisten

Hoe verder?

Gratis bestaat niet.

Financiële leefregels.

Maart

Wetenschappelijke ondersteuning voor de r/K theorie

Rijkdom, wat is het?

Trump

Skin in the game

Waarom geloven we dingen?

Waarheid versus wetenschap

Immigratie, IQ en cultuur

IQ

Vrije handel

Is de linkse politiek kwaadaardig?

12 Rules for life

Stoïcisme

Faith (geloof en vertrouw)

The meaning of life

Twee hersenhelften

Februarie

Hoppe over alt-rechts

Wat is overgebleven van het libertarisme?

Geld corrumpeert

De perfecte staatsvorm (2)

De perfecte staatsvorm

Vrijheid wat is dat?

Kan een samenleving stabiel zijn zonder religie?

Religie voor en na de verlichting?

Hoe dachten de mensen voor de verlichting?

Rassen realiteit

De ethnostaat

Het NAP een ideologie?

Waarom de rijken rijker worden en de armen armer

Wat je zegt ben je zelf...

Januarie

NAP en de menselijke natuur

Vrijheid

Stoïcisme

Hoe zit het met de stabiliteit van het mannelijk en vrouwelijk imperatief?

Peterson vs Newman - de fallout

Prof. Jordan Peterson op Channel 4

Vrije wil

Non Agressie Principe, een bewuste keuze

Non Agressie Principe

Sam Harris en de steniging

Het Individu vs het Collectief

Adam Kokesh vs Stephan Molyneux

Kritische Theorie

Creativiteit

Weg met die suikerpot!

2017
December

Samenzweringen - zijn ze nodig?

BTC - nogmaals

Tijdspreferentie

BTC - Grafiek

BTC - De crash - alweer

Goed en kwaad

Politieke richtingen

r/K Theorie: Pendelbeweging

De vertrouwensketen

Bitcoin futures

Overton window

r/K Theorie: Instelling

Historisch verloop van IQ

r/K Theorie: een introductie

Een model van ons brein

November

Libertarisme - een doodlopende weg?

Bitcoin: een uniek systeem

r/K theorie: Basisinkomen

r/K Theorie

Samenzweringen

Deposito garantie stelsel onder vuur

De na-oorlogse K-r verschuiving

Evolutie of devolutie (regressie)

De Anterior Cingularis Cortex

De Amygdala

Eigendom

K Strategie

r Strategie

r/K Strategieën

Gelijkheid

Oktober

Een gedachte, deel 6: Waarom in het westen?

Een gedachte, deel 5: religie

De discussie - T. Russell vs S. Molyneux

Een gedachte, deel 4: dynamiek tussen de imperatieven en realiteit

Gezondheid, de eerste stap: Slapen

Rasisme, IAT en interne motivatie

De Drie Grootste Uitvindingen

Een gedachte, deel 3: objective realiteit

De komende revolutie en teleurstelling

Hoe een cultuur sterft

Een gedachte, deel 2: mannelijk en vrouwelijk imperatief

Een gedachte, deel 1: wereldbeeld en individualisme

Gezondheid

Minimumloon

Financiële Vaardigheid: Kopen en verkopen van aandelen

September

Financiële Vaardigheid: Wat zijn aandelen?

Mag je plezier hebben?

Universeel Basisinkomen

Podcasts

Lezen

Brein en lichaam

Ik denk, dus ik besta?

Wat is Beter?

Classic Jekyll Theme

Zijn mensen slecht?

Waarom zijn de rijken rijk?

Conservatief versus progressief

Financiële Vaardigheden: Herhalende Risico's

Orde en chaos

Dominantie Hiërarchie

Augustus

Archetypes

Filosofie: Postmodernisme

Schematisch overzicht van de geschiedenis van kennis

Globalisme en progressivisme

Financiële Vaardigheden: De Spaarrekening

Geschiedenis van de filosofie

Twee soorten logica

Waarom accepteren we belasting?

Financiële Vaardigheden: Risico

Politiek: Elite en Ideologie

Mindset - overvloed of schaarsheid?

Goodby google

Gaia en Zeitgeist

Politiek: Voluntarisme

Financiële Vaardigheden: Sparen

Juli

Financiële Vaardigheden: Berekenen

Financiële Vaardigheden: Rente

Financiële Vaardigheden: Goud

Financiële Vaardigheden: Geld

Financiële Vaardigheden

Techniek en een parabel

Een nieuw thema

Wat is een meme?

r/K theorie is wel leuk en aardig, maar wat doen we er mee?

1) Kompass

Voor mij is het belangrijkste aspect the analyse van het nieuws en hoe dit in de r/K zwaai past. Een soort kompas functie.

Wanneer je wat meer met r/K theorie gewerkt hebt dan valt op hoeveel trends en nieuws items hierdoor gemakkelijk aan of r of K strategie toegewezen kan worden. Omdat r en K strategies vooral de voortplantings strategie beschrijven is het niet verwonderlijk dat vooral de sexuele moraal zeer gemakkelijk geanalyseerd kan worden.

We zien dan ook bij een verschuiving van de samenleving van K naar r vooral de sexuele moraal “losser” worden. Naarmate de verschuiving aanhoudt worden ook de morele waardes losser. Wordt een beschaving rijk, dan zullen als eerste de rijken hun sexuele moraal laten vallen, maar naarmate de welvaart zich uitbreidt zullen ook de midden en onderste lagen uit de samenleving hun sexuele moraal laten varen. Bij aanhoudende welvaart zien we dan ook dat seksualiteit een steeds prominentere rol in de samenleving aanneemt. Het lijkt wel alsof alles moet kunnen tegenwoordig, en we zien op dit moment zelfs de eerste pogingen om pedofilie sociaal acceptabel te maken. De overeenkomst tussen r-strategie (zo vroeg mogelijke seksualiteit/voortplanting) en pedofilie is daarbij niet te missen.

Wanneer de wissel van r naar K plaatsvind zullen we hetzelfde in omgekeerde volgorde zien. Eerst worden de openlijke uitingen van bv homofilie uit de openbaarheid verbannen, gevolgd door een verdwijnen van alle openlijke seksualiteit.

De wissel van K naar r gaat relatief langzaam, vaak over meerdere generaties. Dit omdat zonder dwang gewoontes slechts relatief langzaam veranderen. De wissel van r naar K vind pas plaats wanneer er tekorten gaan optreden. Onder externe dwang dus. Deze dwang zorgt er voor dat de overgang snel plaatsvind. In het geval van oorlogen zelfs extreem snel. Het is echter niet zo dat bv de verdwijning van openlijke seksualiteit wordt afgedwongen, maar de psyche van de mensen verandert dusdanig dat openlijke seksualiteit als ongepast gezien wordt en niet langer geaccepteerd wordt. Al zal de politiek natuurlijk wel volgen.

Maar het is juist de verandering in de psyche van de mensen die verschuift kan overvloeds-denken naar lange termijn planning die de overgang van r naar K kenmerkt.

Op dit moment (Jul 2018) is hier een leuk voorbeeld van te zien in de politiek. De minister van buitenlandse zaken deed onlangs een uitspraak dat hem geen gelukte multiculturele samenleving bekend is. Vergelijk dit met de politieke opvatting dat “we moeten de migranten helpen” van slechts enkele maanden geleden. De schreeuw voor “helpen” gaat uit van onmiddellijke actie en er is geen impliciete twijfel dat er genoeg capaciteit voorhanden is om deze “hulp” te kunnen geven. In tegenstelling daartoe is de opmerking over het mislukken van de multiculturele samenleving een overduidelijk lange termijn aangelegenheid.

Natuurlijk zijn er op dit moment ook vele r-signalen te zien. Tenslotte leven we in een tijd met zeer sterke r-tendensen. Maar de omschakeling naar K is imo begonnen en zal alleen nog maar in snelheid toenemen. Ik ga dan ook proberen om af en toe wat actuele commentaren te geven over de wissel van r naar K.

2) Politici

Een politikus die de trend in de samenleving waarneemt deze met opzet kunnen proberen te versterken. Op dit moment zien we dit bij Trump, hij versterk de r naar K zwaai door tweets te maken die de r-strategen in alarm brengt. Ten minste sommige r-strategen kunnen naar K-strategie wisselen wanneer ze genoeg geprikkeld worden. Vooral zij die r-strateeg zijn om min of meer opportunistische redenen. Dit komt relatief veel voor in de middenmoot, i.e. de mensen die op het r/K spectrum ergens in het midden zitten. Een extreme r-strateeg kan waarschijnlijk de zwaai niet maken, maar hij kan eventueel wel ‘doen alsof’ en zijn extreme r-gedrag min of meer verbergen.

Het mag duidelijk zijn dat dit soort politici zeldzaam zijn. Maar houdt een oogje op minister Blok, hij kan als één van de trend zetters eventueel naam maken.

3) Prive

Met name als we kinderen opvoeden kunnen we gebruik maken van de r/K theorie om de kinderen meer in de richting K te sturen. In de volksmond heet dat “de kinderen niet verwennen”. Voor de rest kunnen we r/K theorie gebruiken om relatief snel een nieuwe persoon te peilen. Met name wanneer het er om gaat om te beoordelen of een persoon voor een bepaalde positie geschikt is kan het helpen om te weten of hij r of K dominant is. Vertegenwoordigers kunnen beter r-dominant zijn, en technici K-dominant. Al is het in ondernemingen beter om het aantal r-dominante personen zo klein mogelijk te ouden en deze niet in bij personeelszaken in te zetten. Extreem r-selectie mensen zullen meer r-selecte mensen aannemen, en een te groot aantal r-selecte personen in een onderneming is slecht voor de onderneming vanwege het missende “in-groep” gevoel. I.e. deze mensen zullen hun gevoelens boven de belangen van de onderneming plaatsen. (SJWs zijn vrijwel altijd extreem r-select)

vorige