Bitcoins:

Mijn bitcoin adres is:

1FiehAQfLGfooASRsSXsQiz8eUfRy4J3Pv

Abonneer:

via RSS

Oudere Posts:

2020
Mei

Het virus en de economie

Vrijheid

April

Site nieuws

Een negatieve prijs voor olie?

Lessen van COVID-19

Virussen

COVID-19 als fenomeen

De ondergang van het avondland

2019
Oktober

Cultureel instinct

Falende democratie

Luid luider luidst

Mensen en manipulatie

Mensen en waarheid

Burgeroorlog of WO3?

Wetenschap

Twee soorten wetten

Technologie

USA Burgeroorlog

Moraliteit en de Wet

Leven in leugens

Zelf discipline

De politieke crisis in het westen

Eugenetisch versus dysgenetisch

Verzet tegen kapitalisme

Taal

September

Cultuur

Moraliteit: Hoe overleeft de groep?

Globale Verwarming - Einde in zicht?

Curt Doolittle Interview

Curt Doolittle op TPS

Juni

Burgeroorlog? (deel 4)

Een fundamenteel verschil tussen links en rechts

EU

April

De opkomst van het westen

Koffie

E-Prime

Politieke Wetenschap

Maart

Burgeroorlog? (deel 3)

Burgeroorlog? (deel 2)

Burgeroorlog? (deel 1)

Februarie

Onregelmatige posts

Gedachtes by het boek 'At our wits end'

Boek: At our wits' end

Sparen

Berekenen

Rente

De essentie van geld

Iedereen rijk?

Financiële vaardigheid

Boek: How to judge people by what they look like

DNA en Politiek

Mijn standpunt

IQ

Januarie

Biologisch

Een politiek kompas

Universeel Gewenst Gedrag

Biologisch

Prepare for the incoming IQ drop

Vet

Werk in uitvoering

Suiker

Slaap

Introductie

Werk in uitvoering

Economie en groei

Linkse en rechtse politiek

Tucker Carlson: Noblesse Oblige

Propertarisme: Bezit

Vraagtekens bij IQ

Propertarisme: Het grote voordeel van west europa

Propertarisme: Wat is het?

2018
December

Stabiliteit van samenlevingen (deel 2)

Stabiliteit van samenlevingen (deel 1)

Boek review: The Revolutionary Phenotype

Er is te veel geld...

Youtube channel John Mark

Kunstmatige Intelligentie

The Case Against the NAP

Lange en korte termijn politiek

Principes zijn voor verliezers

Hoe zou een democratie eindigen?

Dynamiek tussen groepen

Essential Philosophy - UPB

Essential Philosophy

Wetenschap vs filosofie

Vrijheid van meningsuiting

November

DNA Manipulatie

Politiek en het probleem

Grand Solar Minimum

Waarom zwarte piet zwart is en moet blijven

De grootte samenvatting

Voorspoed

Thucydides anno 427 BC

Is er verschil tussen ideologie en religie?

De USA congres verkiezingen

De cirkel is rond

Wat is vanzelfsprekend?

Ideologieën worden extremer?

Oktober

Ideologieën moeten voortdurend bevestigd worden

The case against NAP

Kanker risico en biologisch eten

Nudge (duwtjes) theorie

Een nieuw woord: Polygenic factor

Cultuur en de man/vrouw scheiding

Stabiliteit van de samenleving

Half om half

Vertrouwen en de zaak Kavanaugh

Elke ideologie tendeert naar een globale staat

Boek review: The White Nationalist Manifesto (deel 7)

Boek review: The White Nationalist Manifesto (deel 6)

Boek review: The White Nationalist Manifesto (deel 5)

Boek review: The White Nationalist Manifesto (deel 4)

Boek review: The White Nationalist Manifesto (deel 3)

September

Boek review: The White Nationalist Manifesto (deel 2)

Boek review: The White Nationalist Manifesto

Drie politieke richtingen

Het komende einde van de democratie

Politiek: ideologie, deel 3

Politiek: ideologie, deel 2

IQ - een interresante theorie

Politiek: ideologie

Politiek: theorie

Libertarisme en ostracisme

Politiek: consequenties

Politiek: theorie

Blok eindigt politieke carriere?

Libertarisme en self-ownership (deel 5)

Libertarisme en het NAP (deel 4)

Augustus

Libertarisme en de schuld vraag (deel 3)

Geen libertarisme, maar wat dan? (deel 2)

De onmogelijkheid en onwenselijkheid van het libertarisme (deel 1)

Waarom mannen een iets hoger gemiddeld IQ hebben dan vrouwen

IQ verdeling en na-apen

Framing

Vrijheid van meningsuiting

Rationeel

Social media and feedback

Boek: Why We Sleep

Individualisme en Christendom

Individualisme en nihilisme

De efficiëntie van een groep

Muziek

De 50% problematiek

Juli

Het primaire probleem in de samenleving

Het cirkeltje is rond

Nieuwe r/K Theorie artikelen

Het minimumloon

Iedereen is slim, behalve Trump...

Links, rechts en model versus realiteit

Boek: The Moral Case for Fossile Fuels

BTC: waar staan we nu?

Trump en energie

Boek: The Blank Slate

Vernieuwing van de r-K theorie artikelen.

Het gemeenschappelijk bezit experiment

Jordan Peterson over rechts

NAP en de heersende moraal

Juni

Propertarisme: Geen NAP - deel 2

Zwart wit in de reclame

Waarheid in de samenleving

Het model is niet de werkelijkheid

Wat is de oorzaak van globalisme?

Propertarisme: Basis van de samenleving is wederkerigheid

Wie we zijn en van waar we komen

Propertarisme: Geen NAP

Propertarisme: Recht en Eigendom

Propertarisme: Rechten

Propertarisme: Eigendom

De media in de USA en de aanval op Trump

Zullen de mensen ooit ontwaken?

Een propertarische lens op de samenleving

Propertarisme

Mei

De Groep

Logisch gevolg van de in-groep preferentie

Vrijheid en dwang

Alle macht corrumpeert

Is links de oorzaak voor de groei van de overheid?

Stop google (en consorten)

Moreel zakendoen ter verbreiding van het NAP

Moreel zakendoen

Het gevaar van Trump

Rijk worden, en dan...

Rijk worden, maar niet alleen.

Rijk worden.

Ideologie en realiteit.

IQ en samenleving.

Jordan Peterson en de JQ.

April

Vrijwillig terug naar religie?

Socialisme en de filterende werking van geschiedenis

De vermogens piramide

Morele basis en stabiliteit van een samenleving

Op de rand van een gouden eeuw?

De ondergang van links

De gedwongen beschaving

Strategie

Privacy en browsing

Even iets anders: Goud

Mensbeeld

De fout van de post-modernisten

Hoe verder?

Gratis bestaat niet.

Financiële leefregels.

Maart

Wetenschappelijke ondersteuning voor de r/K theorie

Rijkdom, wat is het?

Trump

Skin in the game

Waarom geloven we dingen?

Waarheid versus wetenschap

Immigratie, IQ en cultuur

IQ

Vrije handel

Is de linkse politiek kwaadaardig?

12 Rules for life

Stoïcisme

Faith (geloof en vertrouw)

The meaning of life

Twee hersenhelften

Februarie

Hoppe over alt-rechts

Wat is overgebleven van het libertarisme?

Geld corrumpeert

De perfecte staatsvorm (2)

De perfecte staatsvorm

Vrijheid wat is dat?

Kan een samenleving stabiel zijn zonder religie?

Religie voor en na de verlichting?

Hoe dachten de mensen voor de verlichting?

Rassen realiteit

De ethnostaat

Het NAP een ideologie?

Waarom de rijken rijker worden en de armen armer

Wat je zegt ben je zelf...

Januarie

NAP en de menselijke natuur

Vrijheid

Stoïcisme

Hoe zit het met de stabiliteit van het mannelijk en vrouwelijk imperatief?

Peterson vs Newman - de fallout

Prof. Jordan Peterson op Channel 4

Vrije wil

Non Agressie Principe, een bewuste keuze

Non Agressie Principe

Sam Harris en de steniging

Het Individu vs het Collectief

Adam Kokesh vs Stephan Molyneux

Kritische Theorie

Creativiteit

Weg met die suikerpot!

2017
December

Samenzweringen - zijn ze nodig?

BTC - nogmaals

Tijdspreferentie

BTC - Grafiek

BTC - De crash - alweer

Goed en kwaad

Politieke richtingen

r/K Theorie: Pendelbeweging

De vertrouwensketen

Bitcoin futures

Overton window

r/K Theorie: Instelling

Historisch verloop van IQ

r/K Theorie: een introductie

Een model van ons brein

November

Libertarisme - een doodlopende weg?

Bitcoin: een uniek systeem

r/K theorie: Basisinkomen

r/K Theorie

Samenzweringen

Deposito garantie stelsel onder vuur

De na-oorlogse K-r verschuiving

Evolutie of devolutie (regressie)

De Anterior Cingularis Cortex

De Amygdala

Eigendom

K Strategie

r Strategie

r/K Strategieën

Gelijkheid

Oktober

Een gedachte, deel 6: Waarom in het westen?

Een gedachte, deel 5: religie

De discussie - T. Russell vs S. Molyneux

Een gedachte, deel 4: dynamiek tussen de imperatieven en realiteit

Gezondheid, de eerste stap: Slapen

Rasisme, IAT en interne motivatie

De Drie Grootste Uitvindingen

Een gedachte, deel 3: objective realiteit

De komende revolutie en teleurstelling

Hoe een cultuur sterft

Een gedachte, deel 2: mannelijk en vrouwelijk imperatief

Een gedachte, deel 1: wereldbeeld en individualisme

Gezondheid

Minimumloon

Financiële Vaardigheid: Kopen en verkopen van aandelen

September

Financiële Vaardigheid: Wat zijn aandelen?

Mag je plezier hebben?

Universeel Basisinkomen

Podcasts

Lezen

Brein en lichaam

Ik denk, dus ik besta?

Wat is Beter?

Classic Jekyll Theme

Zijn mensen slecht?

Waarom zijn de rijken rijk?

Conservatief versus progressief

Financiële Vaardigheden: Herhalende Risico's

Orde en chaos

Dominantie Hiërarchie

Augustus

Archetypes

Filosofie: Postmodernisme

Schematisch overzicht van de geschiedenis van kennis

Globalisme en progressivisme

Financiële Vaardigheden: De Spaarrekening

Geschiedenis van de filosofie

Twee soorten logica

Waarom accepteren we belasting?

Financiële Vaardigheden: Risico

Politiek: Elite en Ideologie

Mindset - overvloed of schaarsheid?

Goodby google

Gaia en Zeitgeist

Politiek: Voluntarisme

Financiële Vaardigheden: Sparen

Juli

Financiële Vaardigheden: Berekenen

Financiële Vaardigheden: Rente

Financiële Vaardigheden: Goud

Financiële Vaardigheden: Geld

Financiële Vaardigheden

Techniek en een parabel

Een nieuw thema

Wat is een meme?

Politieke r/K theorie (hierna r/K theorie genoemd) heeft mij een geheel nieuwe zienswijze gegeven op de politiek.

Hoewel het de links/rechts of progressief/conservatieve scheidslijn ongeveer volgt vind ik de verklaringen waarom de mensen -als groep- gemotiveerd zijn en hoe zich dit in de verschillende politieke programmas vertaalt veruit het beste.

Volgens de r/K theorie zijn politieke stromingen een manifestatie van onderliggende biologische strategieën tot voortplanting.

Het meest opmerkelijke is wellicht nog dat dit een onbewust process is. Zowel de politici als ook de kiezers zijn zich van deze biologische oorsprong voor hun gedrag niet bewust.

De biologische strategieën zijn door de evolutie fijn afgestemd op de verschillende omstandigheden waaronder een soort zich voortplant.

Hoewel geen twee omstandigheden exact gelijk zijn, kunnen we deze toch grofweg verdelen in twee situaties:

r-strategie

Een soort waarbij de omgeving geen invloed heeft op de selectie van de genen noemen we r-select. Daartoe moet bijvoorbeeld het voedsel rijkelijk aanwezig zijn. En ook moet het niet moeilijk te vinden zijn.

Er vindt natuurlijk wel een genen selectie plaats binnen de soort. Bijvoorbeeld een vrouwelijk dier dat meer jongen krijgt dan haar soortgenoten zal meer van haar genen onder de volgende generatie verdelen. Een mannelijk dier dat met zo veel mogelijk vrouwelijke dieren paart zal ook meer van zijn genen onder de volgende generatie verdelen.

De r-strategie centreert zich dan ook op het verkrijgen van zo veel mogelijk nakomelingen. Zowel door aantal per zwangerschap als ook door snel opeenvolgende zwangerschappen.

Het meest gebruikte voorbeeld van een soort die de r-strategie volgt zijn de konijnen.

K-strategie

Een soort die de K-strategie volgt ondervindt juist een heel sterke selectie druk vanuit zijn omgeving. Vaak zal dit zijn doordat voedsel slechts met moeite kan worden verkregen. De selectie van de genen voor de volgende generatie vindt nu plaats door het success dat een dier heeft.

Het aantal jongen per zwangerschap zal voor K-strategische dieren vaak veel lager zijn. Het aantal zwangerschappen daalt tot 1 keer -of minder- per jaar. Ook moeten de jonge dieren de knepen van het voedsel vergaren van de ouders leren, hetgeen een lange kindertijd en/of jeugd verijst voordat ze zelf jongen kunnen krijgen.

Wanneer het verkrijgen van voedsel samenwerking toelaat zullen K-strategen ook een sterke hang naar groepsverband bezitten.

Het meest gebruikte voorbeeld van een soort die de K-strategie volgt zijn wolven.

De mens

De mens is K-select. Maar er zit wel een addertje onder het gras: de mens kan zich aanpassen aan een r-omgeving door (tijdelijk) generaties te produceren die r-select zijn.

Dit is één van die dingen waar ik in verbazing naar de natuur kijk: de mens is K-select, maar toch in staat om van overvloedige tijden te profiteren door “even” naar r-select te schakelen en zo het aantal mensen sterk te verhogen. Als evolutionaire strategie vind ik dat indrukwekkend.

Er zit wel een duistere kant aan. Immers wanneer de groei van het aantal mensen de overvloed teniet gedaan heeft, of wanneer de overvloed door externe factoren afneemt zal er een selectie plaatsvinden door het sterven van een (groot) deel van de bevolking.

De natuur kan wreed zijn, en wij staan niet boven de natuur!

Politiek

Wat heeft dit nu met politiek te maken? Het is niet te missen dat conservatief (of ‘rechts’) een sterke vergelijking met de K-strategie vertoont. Wat misschien niet zo duidelijk is dat progressief (‘links’) een sterke vergelijking met de r-strategie vertoont. Toch is dit wel het geval, ik kom daar in andere artikelen nog op terug.

Het schakelen van K naar r strategie en weer terug kan meerdere generaties duren. Als de omstandigheden gunstig zijn, dan uit zich dit in een toename van socialistische politieke voorkeuren. Als de tijden juist mager zijn dan treden de meer conservatieve waarden weer meer op de voorgrond.

Nu is het niet zo dat een persoon naar believen heen en weer kan schakelen van r naar K en terug. In plaats daarvan lijkt het er sterk op dat deze omschakeling maar 1 keer gemaakt kan worden, en alleen van r naar K.

Is men eenmaal K-select dan is men dat voor de rest van zijn leven, al kan de sterkte misschien wel langzaam afnemen. Het lijkt er op dat de omstandigheden tijdens onze jeugd bepalen of we al dan niet r-select worden. Dit kan dan een leven lang zo blijven. Of -wanneer de omstandigheden zich veranderen- omslaan in K-select gedrag. Maar deze omslag is niet gemakkelijk. Vaak zal de tijd waarin dit gebeurt zich kenmerken door sterke politieke onrust, oorlogen of natuurrampen.

Het valt niet te ontkennen dat we nu in wel heel gunstige tijden leven. De omstandigheden (economie) hebben zich sinds de jaren 50 voortdurend verbetert. We leven dan in een r-select tijdperk - politiek gezien. Maar ik denk dat de politieke spanningen op dit moment (wereldwijd) aan het toenemen zijn. Het is niet te voorspellen wanneer, maar er zit mogelijk een omslag aan te komen van r naar K. Mocht dit op korte termijn het geval zijn, dan zullen we zeker historische tijden meemaken.

Meer

Ik heb mijn kennis over r/K theorie uit het boek The Evolutionary Psychology Behind Politics. Er zijn wel een aantal on-line artikelen en ook podcast e.d. te vinden, maar het boek deed me voortdurend verstelt staan met de diepte van de theorie. Dit in tegenstelling tot de meeste on-line informatie die vrij oppervlakkig is.

Op de website van de auteur van het boek is ook een blog te vinden met commentaar op de huidige gebeurtenissen in de samenleving en politiek vanuit het perspectief van de r/K theorie. Een goede video over dit thema vindt je hier