Bitcoins:

Mijn bitcoin adres is:

1FiehAQfLGfooASRsSXsQiz8eUfRy4J3Pv

Abonneer:

via RSS

Oudere Posts:

2017
November

Gelijkheid

Oktober

Een gedachte, deel 6: Waarom in het westen?

Een gedachte, deel 5: religie

De discussie - T. Russell vs S. Molyneux

Een gedachte, deel 4: dynamiek tussen de imperatieven en realiteit

Gezondheid, de eerste stap: Slapen

Rasisme, IAT en interne motivatie

De Drie Grootste Uitvindingen

Een gedachte, deel 3: objective realiteit

De komende revolutie en teleurstelling

Hoe een cultuur sterft

Een gedachte, deel 2: mannelijk en vrouwelijk imperatief

Een gedachte, deel 1: wereldbeeld en individualisme

Gezondheid

Minimumloon

Financiële Vaardigheid: Kopen en verkopen van aandelen

September

Financiële Vaardigheid: Wat zijn aandelen?

Mag je plezier hebben?

Universeel Basisinkomen

Podcasts

Lezen

Brein en lichaam

Ik denk, dus ik besta?

Wat is Beter?

Classic Jekyll Theme

Zijn mensen slecht?

Waarom zijn de rijken rijk?

Conservatief versus progressief

Financiële Vaardigheden: Herhalende Risico's

Orde en chaos

Dominantie Hiërarchie

Augustus

Archetypes

Filosofie: Postmodernisme

Schematisch overzicht van de geschiedenis van kennis

Globalisme en progressivisme

Financiële Vaardigheden: De Spaarrekening

Geschiedenis van de filosofie

Twee soorten logica

Waarom accepteren we belasting?

Financiële Vaardigheden: Risico

Politiek: Elite en Ideologie

Mindset - overvloed of schaarsheid?

Goodby google

Gaia en Zeitgeist

Politiek: Voluntarisme

Financiële Vaardigheden: Sparen

Juli

Financiële Vaardigheden: Berekenen

Financiële Vaardigheden: Rente

Financiële Vaardigheden: Goud

Financiële Vaardigheden: Geld

Financiële Vaardigheden

Techniek en een parabel

Een nieuw thema

Wat is een meme?

Update

2016
November

Update

Februarie

De terugkeer van de cookies policy

Economie pagina's toegevoegd

Reacties op artikelen

Valuta speculatie bepaalt goudprijs

Website status

Ik denk dat iedere serie over politiek ten minste moet beginnen met het politieke standpunt van de schrijver.

Dus: Ik denk/hoop dat een samenleving optimaal kan presteren wanneer iedereen zo ongedwongen als mogelijk kan doen wat men wil, en waar men zelf de volle verantwoordelijkheid draagt (en moet afleggen) voor de gevolgen.

Een vrijwillige samenleving waarin de eigen vrijheid ophoudt waar de vrijheid van een ander begint.

Ik zou dat graag voluntarisme noemen, maar deze term is al in gebruik voor andere zaken.

Het non-agressie principe (NAP) en libertarisme staan hier dicht bij. Maar ik zie toch een duidelijk verschil. NAP-ers en libertariërs wijzen een overheid af. Ik doe dat niet uit pragmatische overwegingen. Mijns inziens is het onmogelijk om als mens in een samenleving zonder hiërarchie te leven. De hiërarchie geeft structuur waarbinnen we onze plaats kunnen vinden en ons kunnen ontplooien.

Dat kan alleen binnen een samenleving waar er sprake is van een “rechtstaat”. I.e. binnen een samenleving waar er instanties zijn (bv overheid) die er voor zorgen dat gemaakte afspraken (contracten) ook nageleefd worden. Dat dit een ander soort staat is dan we tegenwoordig kennen mag duidelijk zijn.

De reden voor mijn voorkeur is simpel: Ik ben een techneut en uit de techniek weet ik dat terugkoppeling het verschil is tussen een werkend system en een systeem dat vroeg of laat ongewenste resultaten laat zien.

Terugkoppeling in een samenleving is optimaal wanneer iedereen zelf de resultaten van zijn acties ervaart.

Alle acties hebben gevolgen. Er bestaan geen acties zonder gevolgen. Wanneer een systeem geen terugkoppeling heeft dan kan het systeem deze gevolgen niet op hun juiste waarde schatten. Wanneer een samenleving de terugkoppeling verwaarloost dan zullen de gevolgen zich onder de oppervlakte opbouwen tot er iets “stukgaat”.

Kan vrijwilligheid werken?

Ik kan daar geen uitspraak over doen. Ik weet het niet. Bij mijn weten is het nog nooit geprobeerd.

Wel denk ik dat de samenleving in die richting evolueert. Als ik naar de geschiedenis kijk, dan lijkt het mij alsof we hier in het westen toch langzaam maar zeker in de richting van minder en minder dwang gaan.

Wanneer?

Natuurlijk hoop ik dat we morgen al zo kunnen leven… maar ik reken er niet op…

Vrijwilligheid kan niet afgedwongen worden. Het kan alleen tot stand komen wanneer er steeds meer mensen uit zichzelf tot deze overtuiging komen en zich er naar gedragen.

Dit houdt ook in dat ik niet zo zeer politiek actief ben (i.e. ik probeer niet om mijn denkbeelden er doorheen te rammen) maar wel dat ik mijn mening duidelijk wil maken.

Dat neemt niet weg dat ik wel degelijk geïnteresseerd ben in politiek. Niet zozeer in de politiek van het moment -uitzonderingen daargelaten- maar vooral in het onderliggende krachtenspel dat de samenleving vorm geeft.

Deze serie zal dan ook vooral over deze fundamenteel vormgevende principes gaan.