Bitcoins:

Mijn bitcoin adres is:

1FiehAQfLGfooASRsSXsQiz8eUfRy4J3Pv

Abonneer:

via RSS

Oudere Posts:

2020
Mei

Het virus en de economie

Vrijheid

April

Site nieuws

Een negatieve prijs voor olie?

Lessen van COVID-19

Virussen

COVID-19 als fenomeen

De ondergang van het avondland

2019
Oktober

Cultureel instinct

Falende democratie

Luid luider luidst

Mensen en manipulatie

Mensen en waarheid

Burgeroorlog of WO3?

Wetenschap

Twee soorten wetten

Technologie

USA Burgeroorlog

Moraliteit en de Wet

Leven in leugens

Zelf discipline

De politieke crisis in het westen

Eugenetisch versus dysgenetisch

Verzet tegen kapitalisme

Taal

September

Cultuur

Moraliteit: Hoe overleeft de groep?

Globale Verwarming - Einde in zicht?

Curt Doolittle Interview

Curt Doolittle op TPS

Juni

Burgeroorlog? (deel 4)

Een fundamenteel verschil tussen links en rechts

EU

April

De opkomst van het westen

Koffie

E-Prime

Politieke Wetenschap

Maart

Burgeroorlog? (deel 3)

Burgeroorlog? (deel 2)

Burgeroorlog? (deel 1)

Februarie

Onregelmatige posts

Gedachtes by het boek 'At our wits end'

Boek: At our wits' end

Sparen

Berekenen

Rente

De essentie van geld

Iedereen rijk?

Financiële vaardigheid

Boek: How to judge people by what they look like

DNA en Politiek

Mijn standpunt

IQ

Januarie

Biologisch

Een politiek kompas

Universeel Gewenst Gedrag

Biologisch

Prepare for the incoming IQ drop

Vet

Werk in uitvoering

Suiker

Slaap

Introductie

Werk in uitvoering

Economie en groei

Linkse en rechtse politiek

Tucker Carlson: Noblesse Oblige

Propertarisme: Bezit

Vraagtekens bij IQ

Propertarisme: Het grote voordeel van west europa

Propertarisme: Wat is het?

2018
December

Stabiliteit van samenlevingen (deel 2)

Stabiliteit van samenlevingen (deel 1)

Boek review: The Revolutionary Phenotype

Er is te veel geld...

Youtube channel John Mark

Kunstmatige Intelligentie

The Case Against the NAP

Lange en korte termijn politiek

Principes zijn voor verliezers

Hoe zou een democratie eindigen?

Dynamiek tussen groepen

Essential Philosophy - UPB

Essential Philosophy

Wetenschap vs filosofie

Vrijheid van meningsuiting

November

DNA Manipulatie

Politiek en het probleem

Grand Solar Minimum

Waarom zwarte piet zwart is en moet blijven

De grootte samenvatting

Voorspoed

Thucydides anno 427 BC

Is er verschil tussen ideologie en religie?

De USA congres verkiezingen

De cirkel is rond

Wat is vanzelfsprekend?

Ideologieën worden extremer?

Oktober

Ideologieën moeten voortdurend bevestigd worden

The case against NAP

Kanker risico en biologisch eten

Nudge (duwtjes) theorie

Een nieuw woord: Polygenic factor

Cultuur en de man/vrouw scheiding

Stabiliteit van de samenleving

Half om half

Vertrouwen en de zaak Kavanaugh

Elke ideologie tendeert naar een globale staat

Boek review: The White Nationalist Manifesto (deel 7)

Boek review: The White Nationalist Manifesto (deel 6)

Boek review: The White Nationalist Manifesto (deel 5)

Boek review: The White Nationalist Manifesto (deel 4)

Boek review: The White Nationalist Manifesto (deel 3)

September

Boek review: The White Nationalist Manifesto (deel 2)

Boek review: The White Nationalist Manifesto

Drie politieke richtingen

Het komende einde van de democratie

Politiek: ideologie, deel 3

Politiek: ideologie, deel 2

IQ - een interresante theorie

Politiek: ideologie

Politiek: theorie

Libertarisme en ostracisme

Politiek: consequenties

Politiek: theorie

Blok eindigt politieke carriere?

Libertarisme en self-ownership (deel 5)

Libertarisme en het NAP (deel 4)

Augustus

Libertarisme en de schuld vraag (deel 3)

Geen libertarisme, maar wat dan? (deel 2)

De onmogelijkheid en onwenselijkheid van het libertarisme (deel 1)

Waarom mannen een iets hoger gemiddeld IQ hebben dan vrouwen

IQ verdeling en na-apen

Framing

Vrijheid van meningsuiting

Rationeel

Social media and feedback

Boek: Why We Sleep

Individualisme en Christendom

Individualisme en nihilisme

De efficiëntie van een groep

Muziek

De 50% problematiek

Juli

Het primaire probleem in de samenleving

Het cirkeltje is rond

Nieuwe r/K Theorie artikelen

Het minimumloon

Iedereen is slim, behalve Trump...

Links, rechts en model versus realiteit

Boek: The Moral Case for Fossile Fuels

BTC: waar staan we nu?

Trump en energie

Boek: The Blank Slate

Vernieuwing van de r-K theorie artikelen.

Het gemeenschappelijk bezit experiment

Jordan Peterson over rechts

NAP en de heersende moraal

Juni

Propertarisme: Geen NAP - deel 2

Zwart wit in de reclame

Waarheid in de samenleving

Het model is niet de werkelijkheid

Wat is de oorzaak van globalisme?

Propertarisme: Basis van de samenleving is wederkerigheid

Wie we zijn en van waar we komen

Propertarisme: Geen NAP

Propertarisme: Recht en Eigendom

Propertarisme: Rechten

Propertarisme: Eigendom

De media in de USA en de aanval op Trump

Zullen de mensen ooit ontwaken?

Een propertarische lens op de samenleving

Propertarisme

Mei

De Groep

Logisch gevolg van de in-groep preferentie

Vrijheid en dwang

Alle macht corrumpeert

Is links de oorzaak voor de groei van de overheid?

Stop google (en consorten)

Moreel zakendoen ter verbreiding van het NAP

Moreel zakendoen

Het gevaar van Trump

Rijk worden, en dan...

Rijk worden, maar niet alleen.

Rijk worden.

Ideologie en realiteit.

IQ en samenleving.

Jordan Peterson en de JQ.

April

Vrijwillig terug naar religie?

Socialisme en de filterende werking van geschiedenis

De vermogens piramide

Morele basis en stabiliteit van een samenleving

Op de rand van een gouden eeuw?

De ondergang van links

De gedwongen beschaving

Strategie

Privacy en browsing

Even iets anders: Goud

Mensbeeld

De fout van de post-modernisten

Hoe verder?

Gratis bestaat niet.

Financiële leefregels.

Maart

Wetenschappelijke ondersteuning voor de r/K theorie

Rijkdom, wat is het?

Trump

Skin in the game

Waarom geloven we dingen?

Waarheid versus wetenschap

Immigratie, IQ en cultuur

IQ

Vrije handel

Is de linkse politiek kwaadaardig?

12 Rules for life

Stoïcisme

Faith (geloof en vertrouw)

The meaning of life

Twee hersenhelften

Februarie

Hoppe over alt-rechts

Wat is overgebleven van het libertarisme?

Geld corrumpeert

De perfecte staatsvorm (2)

De perfecte staatsvorm

Vrijheid wat is dat?

Kan een samenleving stabiel zijn zonder religie?

Religie voor en na de verlichting?

Hoe dachten de mensen voor de verlichting?

Rassen realiteit

De ethnostaat

Het NAP een ideologie?

Waarom de rijken rijker worden en de armen armer

Wat je zegt ben je zelf...

Januarie

NAP en de menselijke natuur

Vrijheid

Stoïcisme

Hoe zit het met de stabiliteit van het mannelijk en vrouwelijk imperatief?

Peterson vs Newman - de fallout

Prof. Jordan Peterson op Channel 4

Vrije wil

Non Agressie Principe, een bewuste keuze

Non Agressie Principe

Sam Harris en de steniging

Het Individu vs het Collectief

Adam Kokesh vs Stephan Molyneux

Kritische Theorie

Creativiteit

Weg met die suikerpot!

2017
December

Samenzweringen - zijn ze nodig?

BTC - nogmaals

Tijdspreferentie

BTC - Grafiek

BTC - De crash - alweer

Goed en kwaad

Politieke richtingen

r/K Theorie: Pendelbeweging

De vertrouwensketen

Bitcoin futures

Overton window

r/K Theorie: Instelling

Historisch verloop van IQ

r/K Theorie: een introductie

Een model van ons brein

November

Libertarisme - een doodlopende weg?

Bitcoin: een uniek systeem

r/K theorie: Basisinkomen

r/K Theorie

Samenzweringen

Deposito garantie stelsel onder vuur

De na-oorlogse K-r verschuiving

Evolutie of devolutie (regressie)

De Anterior Cingularis Cortex

De Amygdala

Eigendom

K Strategie

r Strategie

r/K Strategieën

Gelijkheid

Oktober

Een gedachte, deel 6: Waarom in het westen?

Een gedachte, deel 5: religie

De discussie - T. Russell vs S. Molyneux

Een gedachte, deel 4: dynamiek tussen de imperatieven en realiteit

Gezondheid, de eerste stap: Slapen

Rasisme, IAT en interne motivatie

De Drie Grootste Uitvindingen

Een gedachte, deel 3: objective realiteit

De komende revolutie en teleurstelling

Hoe een cultuur sterft

Een gedachte, deel 2: mannelijk en vrouwelijk imperatief

Een gedachte, deel 1: wereldbeeld en individualisme

Gezondheid

Minimumloon

Financiële Vaardigheid: Kopen en verkopen van aandelen

September

Financiële Vaardigheid: Wat zijn aandelen?

Mag je plezier hebben?

Universeel Basisinkomen

Podcasts

Lezen

Brein en lichaam

Ik denk, dus ik besta?

Wat is Beter?

Classic Jekyll Theme

Zijn mensen slecht?

Waarom zijn de rijken rijk?

Conservatief versus progressief

Financiële Vaardigheden: Herhalende Risico's

Orde en chaos

Dominantie Hiërarchie

Augustus

Archetypes

Filosofie: Postmodernisme

Schematisch overzicht van de geschiedenis van kennis

Globalisme en progressivisme

Financiële Vaardigheden: De Spaarrekening

Geschiedenis van de filosofie

Twee soorten logica

Waarom accepteren we belasting?

Financiële Vaardigheden: Risico

Politiek: Elite en Ideologie

Mindset - overvloed of schaarsheid?

Goodby google

Gaia en Zeitgeist

Politiek: Voluntarisme

Financiële Vaardigheden: Sparen

Juli

Financiële Vaardigheden: Berekenen

Financiële Vaardigheden: Rente

Financiële Vaardigheden: Goud

Financiële Vaardigheden: Geld

Financiële Vaardigheden

Techniek en een parabel

Een nieuw thema

Wat is een meme?

Zie ook het artikel over IQ onder menu ‘psychologie -> IQ’

Er is binnen Alt-Rechts een duidelijke trend om het IQ niveau van immigranten als probleem oorzaak aan te wijzen voor de problematiek rond de immigranten. Dit is waarschijnlijk overgewaaid uit de Amerikaanse problematiek, daar zie je deze discussie regelmatig oplaaien. Maar niet alleen is de Europese situatie anders, ook de identificatie van het IQ als het probleem punt is niet correct imo.

In Amerika is het zo immigranten bijna onmiddellijk kunnen stemmen. Het is daar niet nodig om jezelf via een officiële ID-kaart of Paspoort te identificeren. Een rijbewijs is genoeg, en die wordt zo ongeveer aan iedereen die het wil uitgegeven. In Amerika lijkt Alt-Rechts bang dat de lagere IQ’s links stemmen en er zodoende geen kans meer zal zijn voor de conservatieve Amerikaanse waarden. Dit probleem is er in Europa niet omdat immigranten vaak helemaal geen stemrecht hebben, of alleen op lokaal niveau.

Maar net als in Amerika is er ook in Europa het probleem dat immigranten niet of slechts in uitzonderingsgevallen integreren in de bevolking. Dat men hiervoor op het IQ teruggrijpt als de belangrijkste verklaring is imo echter fout.

Het is wel zo dat de immigranten uit landen komen waar het gemiddelde IQ veel lager ligt dan in west europa. En het gemiddelde IQ van de immigranten ligt dan ook niet op Europese waarden. In veel gevallen ligt het IQ rond het criminele IQ (85), een hogere criminaliteit is daarom deels wel verklaarbaar middels het IQ. Maar niet de integratie problemen.

Daarvoor zie ik twee mogelijke oorzaken. Ten eerste is daar de IQ meting zelf. Of beter gezegd de duiding die daaraan wordt gegeven. Ik twijfel er niet aan dat de wetenschappers de test zelf grondig hebben voorbereid en uitgevoerd. Maar in het westen kennen we landen met een gemiddeld IQ van 100 en in Afrika zijn er landen met een gemiddeld IQ van beneden de 70. Dit feit alleen al geeft mij aanleiding om te vermoeden dat er iets verkeert moet zijn met de duiding. Met een IQ beneden de 70 gelt je als licht zwakzinnig in Nederland. Maar in Afrika zijn er landen waar het het gemiddelde IQ lager ligt dan dit. Toch functioneren ook die landen, de mensen wonen en werken daar (naar andere normen) maar ik heb het er maar moeilijk mee om te denken dat ze daar allemaal ‘licht zwakzinnig’ zijn. Anders gezegd, ik denk dat wanneer we licht zwakzinnigen naar NL maatstaven naar die landen zouden sturen, ze daar net zo min zouden kunnen functioneren als hier. Ofwel, ik denk dat een IQ van 70 in Guinea en een IQ van 70 in Europa niet vergelijkbaar zijn.

De IQ test meet waarschijnlijk wel de mate waarin de hersenen een bepaalde set van problemen kunnen oplossen, maar ze meet imo niet de mate waarin de mensen een functionerende samenleving kunnen opbouwen. Dat moeten wel twee heel verschillende dingen zijn.

Ten tweede zie ik een duidelijk verschil tussen samenleving en individu. Een samenleving is niet het opgetelde van alle individuen, maar er zit een ‘meta’ factor in de samenleving. De samenleving is meer dan de som van de individuen. Is ieder individu uniek vanwege de enorme hoeveelheid connecties die er mogelijk zijn in zijn brein, zo is ook de samenleving uniek vanwege de wederzijdse invloeden van de mensen op elkaar. Er ontstaat daardoor een soort ‘buiten menselijke intelligentie’. Of wellicht zou ik dat ‘inter-menselijke intelligentie’ moeten noemen.

De beschrijving die daar het dichts bij komt is ‘cultuur’. Samenlevingen hebben een eigen ‘operating systeem’ die we cultuur noemen. (Ten minste is de cultuur daar een deel van) En dit operating systeem heeft een eigen ontwikkeling doorgemaakt. Iedere samenleving ter wereld heeft een eigen cultuur ontwikkelt die ter plekke optimaal is. Strikt wetenschappelijk gezien -evolutie- hoeft dat niet optimaal te zijn, maar het is wel de beste cultuur die ter plekke ontstaan is.

Zelf ben ik er van overtuigd dat cultuur op een onderbewust niveau in iedereen aanwezig is. Het wordt gedurende de kindsheid aangeleerd, en ik verwacht dat het deels zelfs in de genen is overgegaan.

En daar zie ik het ware probleem van migraties.

Wanneer een persoon als eenling in een andere cultuur terechtkomt, dan zal hij zich voldoende kunnen aanpassen om daar te overleven. Hij zal de vreemde cultuur nooit eigen worden, maar als hij kinderen krijgt (uit een huwelijk met iemand uit de lokale cultuur) dan zal het toch niet lang duren voordat zijn eigen cultuur verdwenen is en zijn klein kinderen zullen vrijwel volledig in de lokale cultuur zijn opgegaan.

Dit gebeurt echter niet wanneer er grote groepen migranten bij elkaar blijven wonen. Zij behouden dan hun eigen cultuur en integreren niet. Zelfs niet over vele generaties.

Het IQ heeft daar niet veel mee te maken. Zo zijn er onderzoeken geweest onder hoogopgeleiden in een vreemde culturen, en ook zij bleken -zelfs als ze in de lokale cultuur waren opgegroeid- nog steeds hun oorspronkelijke cultuur te verkiezen. Ondanks het feit dat ze vrij goed waren geïntegreerd. Diversiteit is daarmee een ander woord voor “strijd der culturen”.

Toch is ook IQ wel belangrijk, maar voor geheel andere redenen. IQ is namelijk (samen met zorgvuldigheid) de grootste factor die voorspelt hoe succesvol iemand zal zijn … relatief tot de andere personen binnen de cultuur!.

Dan lijkt wel duidelijk waarom immigratie niet tot assimilatie maar tot spanningen leidt. De migranten blijven in hun eigen cultuur, en maken zo al helemaal geen kans om te integreren in het gastland. En ze worden daartoe ook niet gemotiveerd omdat ze geen kans maken in de lokale cultuur. De problemen zullen zich enkel opstapelen. En dat kan voor geen van beide partijen de ideale oplossing zijn.