Waarom zijn de (zeer) rijken rijk?

Er zijn natuurlijk vele manieren om rijk te worden. Maar de mensen die zelf (zeer) rijk zijn geworden hebben allemaal 1 ding gemeen: een hefboom.

Die hefboom stelt ze in staat om meer geld dan de gemiddelde persoon te verdienen. Zolang die hefboom blijft bestaan, zal de rijke rijker worden.

Belasting verhoging

Eén van de meest voorgestelde maatregelen is “belasting verhoging voor de rijken”.

Rijken lachen daarom. Zij weten dat dit hun hefboom niet treft, en dus ook hun rijk-zijn status niet.

Het mechanisme is als volgt: iemand produceert product X en wordt rijk uit de verkoop daarvan. Hij heeft patenten zodat niemand anders product X kan produceren. Nu verhoogd de overheid zijn belasting waardoor zijn inkomen met 10 miljoen euro afneemt. Wat zal die persoon doen? Hij weet dat niemand anders product X kan produceren. … dus hij verhoogt de prijs van product X … tot hij die 10 miljoen er weer bij heeft.

Het is natuurlijk wel zo dat elke prijsverhoging de afname van het product verlaagt. Het is dus wel mogelijk dat het inkomen van de rijke een klein beetje lager wordt. Maar die verlaging zal veel kleiner uitvallen dan de belasting verhoging.

Kortom: een rijke kan dankzij zijn hefboom een eventuele belastingverhoging afwentelen op zijn klanten. Die geven het door aan hun klanten tot uiteindelijk de consument de belasting verhoging daadwerkelijk betaalt.

Een rijke is feitelijk een belasting inner voor de overheid

De rijke zal altijd zijn deel krijgen. De overheid weet dit, de rijke weet dit. Het is alleen de consument die voorgehouden wordt dat de rijke meer belasting moet betalen. En dat klinkt mensen als muziek in de oren. Dat ze uiteindelijk zelf die belasting betalen… tja dat wordt er niet bij gezegd.

Oh, en die hefboom? heel vaak blijkt dat die hefboom door de overheid gesanctioneerd is. Hefbomen zijn namelijk bijna altijd wetten en/of regelgeving.