De laatste post van het jaar, laat ik eens proberen of ik je kan shockeren ;-)

Zoals al eens eerder geschreven geloof ik niet in samenzweringen. Daarmee bedoel ik niet dat er geen samenzweringen zijn, maar dat een samenzwering niet kan werken zijn over lange tijd. De samenleving is daarvoor te chaotisch van natuur.

Het volgende moet dan ook gezien worden onder het mom van “een rare gedachte”.

Thaddeus Russel heeft een boek geschreven over de alternatieve geschiedenis van Amerika. Het gaat over de gewone man, criminelen, dronkaards, hoeren, opstanden, corruptie etc. Hoewel ik het boek zelf nog niet gelezen heb, heb ik er via zijn podcast (unregistered) wel het een en ander over gehoord.

De geschiedenis wordt zo wel in een heel ander licht gezet. Vooral wordt duidelijk dat “de mens” niet automatisch een productief moraal wezen is. Mensen houden er ook van om te luieren, van het leven te “genieten” of gewoon op de meest gemakkelijke manier aan voedsel en spullen te komen.

Jay Dyer is een andere podcaster die ik wel eens hoor. Hij zit duidelijk in de samenzweringstheorieën, maar met een behoorlijk diepe historische achtergrond. Hij heeft veel historisch materiaal daadwerkelijk zelf gelezen en de puzzels geprobeerd in elkaar te leggen. Ik weet niet zeker hoe hij zelf tegenover de moderne samenzweringstheorieën staat omdat hij vaak op concrete historische informatie teruggrijpt en niet onmiddellijk roept “dat zit zo en zo”.

Een van de dingen die ik van Jay Dyer meegekregen heb is de interesse die vanaf ca 1850 ontstaat bij de vermogende amerikanen voor sociale wetenschappen. Niet voor niets zijn zij grote geldgevers geweest aan instituten die in deze sectoren onderzoek deden. Een naam die regelmatig terugkomt is bv die van de Rockefellers.

In dezelfde periode (1850-1920) kwam er een enorme immigratie stroom op gang in Amerika. En daar sluit dit aan bij het boek van Russel. Dit waren niet allemaal hardwerkende mensen die alleen aan het wel en wee van de samenleving dachten. (Een brug naar het r/K filter dringt zich op: een instroom van r-strategen)

Bedenk dat de immigranten in de US in die tijd o.a. uit Ierland en Italie kwamen. Deze werden toen niet als “blank” beschouwd! Integendeel men wilde deze immigratie het liefst stoppen. (Ook Eugenics vondt opgang in deze tijd, juist in de USA)

Niet zo verwonderlijk dat mensen als Rockefeller zich zorgen maakten over de toekomst van Amerika. En dit zou heel goed hun interresse in sociale wetenschappen kunnen verklaren.

Vast staat dat de tijdens en tussen de beide wereldoorlogen aan de wilde instroom een einde kwam, en dat de Amerikaanse samenleving puriteinser en hardwerkend werd.

Hmm, oorzaak en gevolg? Ik weet het natuurlijk niet, maar vast staat ook dat rond 1900 de sociale studies en reclame met elkaar verbonden werden. Met name de naam “Bernays” wordt in die tijd bekend (Boek: Propaganda, uitgegeven 1928). De eerste regel uit dit boek: “The conscious and intelligent manipulation of the organized habits and opinions of the masses is an importent element in democratic society.”

Het lijkt er haast op dat het de Rockefellers en consorten gelukt is om de ontwikkeling van de Amerikaanse samenleving een draai naar meer puriteinse waardes en hogere productie te geven. Maar wellicht was dit ook toeval?

Ik kan me er niet aan onttrekken om te denken: wat als? wat als het hele sociaal economisch politieke stelsel eens zou werken op de manier die kennelijk vele samenzweringsgelovigen zouden willen. Zonder enige invloed van “bovenaf”. Zouden we zo’n maatschappij überhaupt wel herkennen? zouden er wel smartphones en internet ontwikkelt zijn?

Of waren de samenzweringen van Rockefeller en consorten niet allen nodig, maar zelfs “goed”?

Als de illuminatie me willen bedanken voor dit artikel, bitcoins zijn welkom op: 1FiehAQfLGfooASRsSXsQiz8eUfRy4J3Pv

Tot volgend jaar!