Het volgende artikel is geplaatst onder: politiek -> Rijk voor een reden.

Waarom worden de rijken rijker?

Het is een vraag die vele mensen bezighoudt. En dan vooral de vraag over hoe we deze rijkdom beter kunnen verdelen. En daar zit mogelijk een probleem dat misschien niet zo heel vaak herkent wordt.

Rijken worden niet zomaar rijk. Om rijk te worden is er iets nodig. Dat kunnen verschillende dingen zijn, de meest bekende zijn:

  • Erven: Dat werkt, maar over het algemeen stelt men dat vererfde rijkdom slechts drie generaties houdt. De eerste generatie verdient het, de tweede generatie geeft het uit, en de derde generatie verbrast het. De laatste twee generaties zijn daarbij niet belangrijk. Het gaat om de eerste generatie, deze heeft niet geërfd, en moet één van de volgende factoren geholpen hebben.
  • Geluk: Ja, een gelukkig lot kopen kan ook. Maar hier gelt nog meer dan voor de eerste factor dat het gewonnen geld vaak binnen een generatie al weer weg is. Over geluk hebben valt niet veel te zeggen, behalve dan dat het niet planbaar is.
  • Hard werken: Ja het is mogelijk om met hard werken (en een spaarzaam leven) rijk te worden. Bijvoorbeeld een monteur kan door hard werken en zuinig leven relatief rijk worden. Maar hoe je het ook went of keert, hoe hard je ook werkt, er zit een limiet aan de hoeveelheid werk die je kunt doen. En daarmee ook aan de rijkdom die op deze manier vergaart kan worden. (Terzijde: dit is waarschijnlijk wel de meest lonende manier om rijk te worden)
  • Hefboom: Deze heb ik tot het laatst bewaart, want dit is waar de mega-rijken zich van bedienen. Mensen die rijkdom vergaren die ver uitgaat boven wat normaal gesproken met hard werken verdient kan worden. Wel zullen ze vaak ook hard werken, maar mega rijkdom komt tot stand via de hefboom.

Hefbomen

Er zijn verschillende soorten hefbomen, maar ze hebben 1 ding gemeenzaam: Iemand die een hefboom heeft kan in grote mate zijn eigen loon bepalen. De sterkte van de hefboom is direct evenredig met de mate waarin men zijn eigen beloning kan bepalen. Een populaire kunstenaar bijvoorbeeld kan in hoge mate zelf bepalen voor hoeveel geld hij zijn werken verkoopt. Schaarste is in het algemeen een goede hefboom, zozeer zelfs dat in sommige industrieën (b.v. diamanten) de schaarste zelfs kunstmatig in stand gehouden wordt.

Maar de meeste hefbomen worden door de overheid gecreëerd: via wet en regelgeving. De bekendste zijn patenten en copyright. Door deze beide worden andere potentiële producenten buiten de markt gehouden en ontstaat een legaal monopolie. Door de monopolie kan de fabrikant prijzen vragen die veel hogere winsten toelaten dan zonder deze wetgeving.

Copyright en patenten zijn echter niet de enigste wapens van de overheid. Wat te denken van de complexiteit van het wetboek? Alleen al de aanwezigheid van vele wetten en hun interpretaties maakt het voor nieuwkomers (vaak nog zonder een legale afdeling) moeilijk om een voet aan de grond te krijgen. Probeer maar eens als werkloze automonteur een eigen werkplaats te beginnen. De hordes waar je tegen aanloopt zijn onvoorstelbaar. Al snel merkt zo’n monteur dat de investeringen enorm zijn en hij geen enkele kans maakt om deze binnen redelijke tijd terug te verdienen.

Er zijn ook hefbomen die buiten de overheid omgaan, bijvoorbeeld de toegang tot ruwe producten of de ontwikkeling van nieuwe productie technieken. Maar dit soort hefbomen zijn vaak tijdelijk en worden in de loop der tijd geslecht.

Natuurlijk zijn niet alle hefbomen gelijk. Een onderwijzer heeft een kleinere hefboom dan bv Phillips. Dit omdat een onderwijzer concurrentie ondervind van iedereen die ook een onderwijs bevoegdheid zou kunnen halen. Phillips daartegen kan alle concurrentie van zich houden dankzij de patenten.

De invloed van hefbomen wordt door de politiek vaak onderschat. Soms denk ik wel eens dat men zich hiervan in het geheel niet bewust is, of dat het bewust niet in de overwegingen meegenomen wordt.

Belasting

Koppelen we het hefboom principe (eigen beloning bepalen) met belasting, dan wordt duidelijk waarom de rijken rijker worden en de armen armer. Elke belasting verhoging, niet één uitgezonderd, komt uiteindelijk altijd bij die groepen terecht die de minste hefboom werking hebben.

De groepen met de minste hefboom zijn de armsten van de armen. Zij zijn totaal afhankelijk van de gunsten van derden om in hun levensonderhoud te voorzien. De enigste methode die zij hebben om hun inkomen te verhogen is druk uit te oefen op de politiek (middels stemgedrag).

De mensen die bovenaan de hefboom pyramide zitten hebben de meeste macht om hun eigen inkomen vast te leggen, onafhankelijk van de politiek, onafhankelijk van de belasting.

Wat gebeurt er als de politiek besluit de belasting op hogere inkomens te verhogen? De top van de hefboom pyramide kan hun netto-inkomen gelijk houden door hogere prijzen te verlangen voor hun producten. De belasting verhoging heeft voor hun geen netto uitwerking, en de volledige belastingdruk wordt (via hogere prijzen) op de laag beneden hen afgewenteld.

Naarmate men lager in de hefboom pyramide zit heeft men minder mogelijkheden om de prijsverhogingen door te geven naar onderen, tot tenslotte de laagste laag helemaal geen hefboom heeft (en geen laag onder hen) en zo het grootste deel van de belastingverhoging te verduren krijgt via prijsverhogingen.

De zogeheten middenstand zit ergens midden in de hefboom pyramide. Zij moeten wel iets aan koopkracht inleveren maar kunnen dit door sterker te concurreren compenseren. Dit heeft dan wel ten gevolge dat er mensen uit de middenstand weggeconcurreerd worden en lager in de hefboom pyramide terecht komen.

Een belasting verhogen heeft twee effecten: het verlaagt de consumptie voor de laagste laag in de hefboom pyramide en het duwt mensen uit de middelste lagen van de pyramide naar beneden.

Tijd

Het mechanisme dat zojuist beschreven werd heeft tijd nodig. Het werkt niet van vandaag op morgen. En het is juiste deze tijdspanne die het process onzichtbaar maakt. Het duurt op zijn minst enkele jaren voordat alle effecten van een belasting verhoging door de pyramide heen gesijpeld zijn.

Hierdoor heeft het de oogschijn dat de belasting verhoging werkt. Want de overheid ontvangt onmiddellijk meer geld en kan daarmee de uitkering van de laagste groep in de pyramide verhogen. Maar uitstel betekent geen afstel. Wanneer na enkele jaren het volledige effect zich uitgewerkt heeft wordt de roep naar meer belasting op de rijken weer luider. En de cyclus herhaald zich.

En iedere keer dat de cyclus doorlopen wordt komen er meer mensen bij in de laagste groep. Elke keer wordt de middenstand uitgehold. En de afstand tussen rijk en arm vergroot zich.