Gezien de onderwerpen die hier de laatste tijd de revue gepasseerd zijn zal het je vast wel opgevallen zijn dat ze alle min-of-meer te maken hebben met politieke beeldvorming. De onuitgesproken onderliggende vraag is eigenlijk: Wat zou de ideale staatsvorm zijn?

Ik heb zelf best wel een verscheidenheid aan politieke standpunten ingenomen, en ben nu via het NAP en libertarisme bij voluntarisme beland. Maar er zijn nog steeds dingen die me dwars zitten. Daarom wil ik eens proberen of ik de feiten en wensen eens onder elkaar kan zetten en daarbij een ideale staatsvorm kan vinden. Zonder de verwachting dat deze ooit gerealiseerd zal worden.

Libertariërs zullen van mening zijn dat het zonder staat ook wel gaat. Maar anderzijds geloven ze daar zelf niet in want men gelooft dat er ‘DRO’s (Dispute Resolvement Organisation) zullen ontstaan, een soort verzekering organisatie die rechtspraak, politie en rechtsvoltrekking combineren. Een soort overheid-light, maar dan op vrijwillige basis, met meerdere verschillende DRO’s. Ook wil de libertariër een eigendom georganiseerde zeggenschap structuur, ook een soort sterk versnipperde overheids-organisatie.

Afgezien van de libertariërs zijn er nog die mensen die “gewoon geen overheid” willen, zonder een alternatief te bieden voor hoe zo’n situatie stabiel of zelfs maar mogelijk zou zijn. Hetgeen gezien het menselijk verleden (en heden) op zijn minst twijfelachtig is.

Ik noem deze beide groepen omdat zij de enigste zijn die tegen een staatsvorm met overheid zijn. Alle andere mensen (99%+) zijn of voor een staatsvorm met overheid of ze gaan hiervan uit zonder zich dit ooit te realiseren.

Als eerste is het goed om de basisprincipes op te sommen die een invloed moeten hebben op een staatsmodel:

  1. Mensen zijn sociale wezens die elkaar nodig hebben.
  2. De meest efficiente samenwerkingsvorm volgt een dominantie hiërarchie, deze wetenschap en acceptatie is latent in het onderbewuste bij iedereen aanwezig.
  3. Mensen zijn niet allemaal gelijk, we hebben verschillende talenten en interesses.
  4. Man en vrouw verschillen van elkaar op fundamentele wijze, beide hebben een eigen rol in het voortbestaan en laten opbloeien van de samenleving.
  5. De mens is overwegend K-strategisch, maar kan r-strategisch worden in tijden van overvloed.
  6. Gedurende K-strategische fases zijn mensen principiel te vertrouwen zolang er controle en straf aanwezig zijn.
  7. Gedurende r-strategische fases bestaat er een sterke drang naar socialisme en het doel heiligt de middelen.
  8. r en K strategen leveren een onbewust gevecht om de macht hetgeen zich in de hedendaagse politiek het beste kan worden gezien in de verdeling progressief(r)/conservatief(K).
  9. Macht en geld maken corrupt.

Ik zal aan deze lijst nog toevoegen wanneer er extra basisprincipes bijkomen.

Een basisprincipe waar ik nog niet over heb geschreven is die van skin in the game. Het blijkt keer op keer dat wanneer we mensen beslissingen laten nemen zonder dat ze zelf door deze beslissingen worden geraakt, of erger nog, zelfs een voordeel zullen halen zonder de nadelen te ondervinden we niet van deze mensen mogen verwachten een neutrale, objectieve, of zelfs maar een geïnformeerde beslissing te nemen. Ik hoop hier in de toekomst nog eens een artikel aan te wijden.

Voor vandaag wil ik het hierbij laten, binnenkort meer over de perfecte staatsvorm.