Een vraag waar ik al een tijdje mee rondloop is de vraag of de linkse politiek principieel kwaadaardig is. En daarmee bedoel ik het in de letterlijke betekenis van “goed en kwaad”.

Let wel dat ik het hier niet over personen heb, enkel over de politiek die gevolgd wordt. Met name in de linkse/progressieve hoek zitten veel mensen die het goed bedoelen. Maar bedoelingen en de gevolgen zijn nu eenmaal niet hetzelfde.

In de bijbel vinden we bijvoorbeeld de volgende text:

  • 13: Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan
  • 14: Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden.
  • 15: Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven.
  • 16: Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen, of vijgen van distelen?

(De bovenstaande text is uit Mattheüs 7, 13-16)

Nu geloof ik dat er veel collectieve (en eeuwenoude) wijsheid in de bijbel zit. En bovenstaande text heeft vroeger best wel indruk op me gemaakt.

Vers 13 geeft al aan dat het (vaak?) niet de gemakkelijkste weg is die tot het goede leidt. Dit lijkt overeen te komen met bv tijdspreferentie. Een lange tijdspreferentie is over het algemeen beter voor ons dan een korte. Al is een korte (de onmiddellijke behoeften bevrediging) veel gemakkelijker. De linkse politiek geeft op mij de indruk van nu en onmiddellijk resultaten te willen zien. Er is altijd wel een probleem du jour dat alle aandacht eist en onmiddellijk opgelost moet worden. Liever eerst maatregelen, en dan later, wel dan is iedereen het probleem al lang weer vergeten.

Vers 14 associeer ik ook met karma. Ethisch korrekt handelen is niet altijd gemakkelijk, vaak kan het zelfs het tegenovergestelde lijken van wat er nodig is: “hoezo, wil je dan niet arme alleenstaande moeders helpen? moeten zij maar in armoe en ellende leven?”. Wel, ja dat zou inderdaad wel eens de beste oplossing kunnen zijn. Gemakkelijk lijkende oplossingen creëren soms diepere problemen. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Links wil graag “helpen”. Maar heel veel problemen worden door helpen juist erger, en bovendien gaat “helpen” altijd ten koste van iets anders dat niet direct waargenomen wordt.

Vers 15 daar zie ik enkele persoonlijkheid types (narcisten, psychopaten, meer?) die sterk manipulatief zijn. Dat die hun weg in de politiek vinden is dan ook niet zo gek. Ik ken geen onderzoek, maar ik geloof wel dat er in de politiek statistisch meer (met name) narcisten zijn dan daarbuiten. Over de verdeling tussen links en rechts weet ik niets. Al komen IMO de afgunst kiezers veel meer links voor dan rechts. (Belasting verhoging op de rijken?) Afgunst is een eigenschap die bij narcisten sterker is dan bij niet-narcisten.

Vers 16 wel, moet ik daar nog iets over zeggen? Vrijwel alle extreem linkse ‘leiders’ storten hun land in armoede wanneer ze al niet letterlijk miljoenen ombrengen. Waarmee ik de rechtse leiders niet vrij wil pleiten, maar op zijn minst gaat het daar toch een stuk beter dan aan de andere kant. Nu zul je natuurlijk zeggen, maar Hitler dan?. Wel, het nationaal socialisme in Duitsland onder Hitler was een speciaal geval. Het verenigde zowel linkse als rechtse politieke aspecten. Dat men nazi’s graag met rechts associeert lijkt me dan ook een geval van selectieve blindheid. (‘sociaal’ zou toch een duidelijke hint moeten zijn).

Zoals gezegd, ik heb het hier over de politiek, niet personen. Wel denk ik dat vele welwillende en goedbedoelende personen overgehaald worden tot links te stemmen, omdat dat de eenvoudigste weg naar welvaart lijkt. Maar zoals zo vaak: de weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens.

PS: Als voluntarist ben ik nu ook niet direct van mening dat rechts dan maar gelijk gesteld moet worden met ‘goed’!