Er zijn binnenkort enkele werkzaamheden aan de elektra in ons huis. De webserver zal dan ook tijdelijk uitgeschakeld worden. Hoe lang, hoe vaak en wanneer zal een verrassing zijn.

Het volgende artikel is toegevoegd onder Politiek -> Immigratie, IQ en cultuur

Er is binnen Alt-Rechts een duidelijke trend om het IQ niveau van immigranten als probleem oorzaak aan te wijzen voor de problematiek rond de immigranten. Dit is waarschijnlijk overgewaaid uit de Amerikaanse problematiek, daar zie je deze discussie regelmatig oplaaien. Maar niet alleen is de Europese situatie anders, ook de identificatie van het IQ als het probleem punt is niet correct imo.

In Amerika is het zo immigranten bijna onmiddellijk kunnen stemmen. Het is daar niet nodig om jezelf via een officiële ID-kaart of Paspoort te identificeren. Een rijbewijs is genoeg, en die wordt zo ongeveer aan iedereen die het wil uitgegeven. In Amerika lijkt Alt-Rechts bang dat de lagere IQ’s links stemmen en er zodoende geen kans meer zal zijn voor de conservatieve Amerikaanse waarden. Dit probleem is er in Europa niet omdat immigranten vaak helemaal geen stemrecht hebben, of alleen op lokaal niveau.

Maar net als in Amerika is er ook in Europa het probleem dat immigranten niet of slechts in uitzonderingsgevallen integreren in de bevolking. Dat men hiervoor op het IQ teruggrijpt als de belangrijkste verklaring is imo echter fout.

Het is wel zo dat de immigranten uit landen komen waar het gemiddelde IQ veel lager ligt dan in west europa. En het gemiddelde IQ van de immigranten ligt dan ook niet op Europese waarden. In veel gevallen ligt het IQ rond het criminele IQ (85), een hogere criminaliteit is daarom deels wel verklaarbaar middels het IQ. Maar niet de integratie problemen.

Daarvoor zie ik twee mogelijke oorzaken. Ten eerste is daar de IQ meting zelf. Of beter gezegd de duiding die daaraan wordt gegeven. Ik twijfel er niet aan dat de wetenschappers de test zelf grondig hebben voorbereid en uitgevoerd. Maar in het westen kennen we landen met een gemiddeld IQ van 100 en in Afrika zijn er landen met een gemiddeld IQ van beneden de 70. Dit feit alleen al geeft mij aanleiding om te vermoeden dat er iets verkeert moet zijn met de duiding. Met een IQ beneden de 70 gelt je als licht zwakzinnig in Nederland. Maar in Afrika zijn er landen waar het het gemiddelde IQ lager ligt dan dit. Toch functioneren ook die landen, de mensen wonen en werken daar (naar andere normen) maar ik heb het er maar moeilijk mee om te denken dat ze daar allemaal ‘licht zwakzinnig’ zijn. Anders gezegd, ik denk dat wanneer we licht zwakzinnigen naar NL maatstaven naar die landen zouden sturen, ze daar net zo min zouden kunnen functioneren als hier. Ofwel, ik denk dat een IQ van 70 in Guinea en een IQ van 70 in Europa niet vergelijkbaar zijn.

De IQ test meet waarschijnlijk wel de mate waarin de hersenen een bepaalde set van problemen kunnen oplossen, maar ze meet imo niet de mate waarin de mensen een functionerende samenleving kunnen opbouwen. Dat moeten wel twee heel verschillende dingen zijn.

Ten tweede zie ik een duidelijk verschil tussen samenleving en individu. Een samenleving is niet het opgetelde van alle individuen, maar er zit een ‘meta’ factor in de samenleving. De samenleving is meer dan de som van de individuen. Is ieder individu uniek vanwege de enorme hoeveelheid connecties die er mogelijk zijn in zijn brein, zo is ook de samenleving uniek vanwege de wederzijdse invloeden van de mensen op elkaar. Er ontstaat daardoor een soort ‘buiten menselijke intelligentie’. Of wellicht zou ik dat ‘inter-menselijke intelligentie’ moeten noemen.

De beschrijving die daar het dichts bij komt is ‘cultuur’. Samenlevingen hebben een eigen ‘operating systeem’ die we cultuur noemen. (Ten minste is de cultuur daar een deel van) En dit operating systeem heeft een eigen ontwikkeling doorgemaakt. Iedere samenleving ter wereld heeft een eigen cultuur ontwikkelt die ter plekke optimaal is. Strikt wetenschappelijk gezien -evolutie- hoeft dat niet optimaal te zijn, maar het is wel de beste cultuur die ter plekke ontstaan is.

Zelf ben ik er van overtuigd dat cultuur op een onderbewust niveau in iedereen aanwezig is. Het wordt gedurende de kindsheid aangeleerd, en ik verwacht dat het deels zelfs in de genen is overgegaan.

En daar zie ik het ware probleem van migraties.

Wanneer een persoon als eenling in een andere cultuur terechtkomt, dan zal hij zich voldoende kunnen aanpassen om daar te overleven. Hij zal de vreemde cultuur nooit eigen worden, maar als hij kinderen krijgt (uit een huwelijk met iemand uit de lokale cultuur) dan zal het toch niet lang duren voordat zijn eigen cultuur verdwenen is en zijn klein kinderen zullen vrijwel volledig in de lokale cultuur zijn opgegaan.

Dit gebeurt echter niet wanneer er grote groepen migranten bij elkaar blijven wonen. Zij behouden dan hun eigen cultuur en integreren niet. Zelfs niet over vele generaties.

Het IQ heeft daar niet veel mee te maken. Zo zijn er onderzoeken geweest onder hoogopgeleiden in een vreemde culturen, en ook zij bleken -zelfs als ze in de lokale cultuur waren opgegroeid- nog steeds hun oorspronkelijke cultuur te verkiezen. Ondanks het feit dat ze vrij goed waren geïntegreerd. Diversiteit is daarmee een ander woord voor “strijd der culturen”.

Toch is ook IQ wel belangrijk, maar voor geheel andere redenen. IQ is namelijk (samen met zorgvuldigheid) de grootste factor die voorspelt hoe succesvol iemand zal zijn … relatief tot de andere personen binnen de cultuur!.

Dan lijkt wel duidelijk waarom immigratie niet tot assimilatie maar tot spanningen leidt. De migranten blijven in hun eigen cultuur, en maken zo al helemaal geen kans om te integreren in het gastland. En ze worden daartoe ook niet gemotiveerd omdat ze geen kans maken in de lokale cultuur. De problemen zullen zich enkel opstapelen. En dat kan voor geen van beide partijen de ideale oplossing zijn.