Op vrijspreker verscheen weer een artikeltje over de belasting in Nederland.

Dat bracht me op het idee van een gedachte experiment: belasting betalen is niet leuk (betalen is nooit leuk maar gratis is te duur ;-)) maar als belasting betalen de prijs is die we voor onze beschaving moeten betalen?

Wat als alle voordelen van de moderne samenleving, de technische stand van zaken, de medische voorzieningen, de infrastructuur etc etc, alleen tot stand konden komen doordat wij (en onze voorgangers) belasting moesten betalen?

Ik bedoel niet dat wij er via de belasting voor betaalt hebben. Dat is deels wel het geval, maar daar gaat het me nu niet om. Wat als de stabiliteit van de (democratische belasting heffende) natie staten, een voorwaarde zijn geweest voor alle vooruitgang die we geboekt hebben?

Belasting betalen is dan enkel een faciliterende handeling geweest, zonder directe consequenties voor de lange termijn. Maar dankzij het systeem dat in stand gehouden is via die belasting, was het mogelijk om de maatschappij zoals we die nu kennen op te bouwen.

Zou dat rechtvaardiging genoeg zijn voor de betaalde belasting?

Niet?

Laat ik dan de lat nog hoger leggen: stel dat we een gouden toekomst tegemoet gaan. Dat de mensheid 10.000 jaar lang alleen vrede en welvaart zal kennen zonder belasting te moeten betalen, alleen dankzij het feit dat wij nu wel belasting betalen? (en zodoende de basis leggen voor deze welvaart en vrede).

Is er een punt waarop het wel en wee van vele honderden toekomstige generaties het tegenwoordige betalen van belasting goedmaakt?

Heb je kinderen?