Als je, zoals ik, het fenomeen Trump volgt en de reactie van de traditionele US politiek & media apparaat op hem, dan ben je waarschijnlijk ook verbaast over deze reactie.

Een mogelijke reden is dat Trump een echt gevaar vormt voor de traditionele politiek. En niet alleen in de US, maar ook voor de Nederlandse en Europese politiek dankzij de voorbeeld werking.

Het gevaar is dit: Trump is effectief. Hij bereikt dingen. Ondanks de tegenwerking door het gevestigde apparaat lijkt hij zeer effectief te zijn als president.

Natuurlijk zou je dit niet zeggen als je kijkt naar de berichtgeving in de media. Zowel in de US als ook hier in Nederland (EU).

Het probleem voor de zittende politiek is dat dit hun bestaan in gevaar brengt. Politiek is de kunst om om problemen heen te draaien en zo je eigen belangrijkheid te verhogen. Maar Trump laat zien dat je problemen ook kunt oplossen. Dat is onacceptabel voor de zittende politiek. Het ondermijnt hun bestaansrecht.

En minder problemen zorgt op den duur voor een kleinere overheid, en dat is al helemaal niet in het interresse van carriere politici.

Dus blijft de zittende politiek en hun media apparaat niets anders dan voor verwarring te zorgen, de indruk van chaos te creëren, onrust te stoken etc. Want het enigste wat ze zich nu niet kunnen permitteren is de indruk te wekken dat alles goed gaat.

De gouden eeuw van Scott Adams breekt aan wanneer of de media zich achter Trump schaart of Trump definitief door deze muur van ontkenning breekt en de bevolking op zijn hand krijgt. (Overigens lijkt dit laatste nu te gebeuren gezien de stijgende ondersteuning van de president)