Er wordt wel vaker gezegd dat een democratie de dictatuur van de meerderheid is. En dat kunnen we niet geheel van de hand wijzen.

In het kort gezegd, welk genie heeft ooit besloten dat 51% “meerderheid” voldoende is?

Ik vermoed dat de meest gebruikelijk verklaring zal zijn iets van: “anders krijg je niets gedaan”.

En zoals gebruikelijk denk ik dat dit niet de ware reden is. ;-)

De ware reden is waarschijnlijk deze: Alle politieke partijen hebben een agenda. Wanneer je zoveel mogelijk van de eigen agenda wilt doorzetten, dan moet de meerderheid waarmee een overheid regeert zo klein mogelijk zijn. Ieder extra stem die men heeft boven de 51% is er één teveel, want de mensen willen nooit precies hetzelfde. Extra stemmen verdunnen het bereikbare van de eigen agenda.

Een 51% meerderheid is geen “democratisch” principe, maar een poging om met een zo klein mogelijke meerderheid op dictatoriale wijze de agenda te bepalen.

Zou een verplichte meerderheid van 60, 70 of zelfs 80% niet veel democratischer zijn? Natuurlijk, er kan dan veel minder. Maar dat is voor mij een plus: er kan alleen wat een overduidelijke meerderheid ondersteunt. Wetten die slechts een kleine groep bevoordelen worden zo veel moeilijker in te voeren. En als oud-libertariër appelleert dit ook aan mijn wens naar een kleine overheid.