Deel 1

Deel 2

Het thema ideologie blijft me bezighouden. Er is namelijk nog een verdere onderverdeling aan te brengen tussen de ideologieën. Namelijk daar waar een ideologie de productiviteit van een samenleving aantast.

Dat wil zeggen de ideologie brengt niet alleen kosten met zich mee, maar wanneer de ideologie in de praktijk gebracht wordt verlaagt de ideologie de productiviteit van de samenleving. Zolang een ideologie alleen kosten met zich meebrengt is er sprake van een parasitaire ideologie, maar wanneer de ideologie ook nog eens de gezondheid van de gastheer aantast moeten we dit als een virale ideologie zien.

Dat levert ons drie categorieën van ideologieën op:

  1. De helpende ideologie: deze brengt onder de streep meer op dan ze kost. Zie deel 2 voor voorbeelden.
  2. De parasitaire ideologie: deze kost iets, maar tast de primaire productie processen niet aan. Deze ideologie kan deel gaan uitmaken van de cultuur. Voorbeelden zijn kunst, kleding, architectuur etc.
  3. De virale ideologie: Deze brengen niet alleen kosten met zich mee, maar verlagen ook nog eens het productie niveau. Een voorbeeld is het communisme.

De doodsspiraal uit het eerste deel is onvermijdelijk voor de virale ideologieën.