Ik vraag me af hoeveel mensen zich dit realiseren, maar het einde van het democratische tijdperk staat voor de deur.

Zeker het is nog vroeg, maar het einde is onvermijdelijk. Er zijn slechts twee opties voor de toekomst, en geen van beide is de voortzetting van de huidige vorm van democratie.

Nu is de huidige democratie nog niet zo heel erg oud, op zijn best een jaar of 50. Als we het ruim nemen, dan kunnen we daar nog een jaar of 50 aan toevoegen, maar dat was het wel.

De olifant in de porselein kast wordt echter niet door iedereen gezien, toch zijn de huidige trends duidelijk:

Mogelijkheid 1: de huidige trend zet zich voort. De progressieve en socialistische politiek van Europa overwint de dissidente stemmen in de eurolanden. Dat kan alleen indien vrije meningsuiting sterk (en steeds sterker) aan banden wordt gelegd. De instroom van migranten houdt aan en ontregeld de west Europese landen toenemend tot militair ingrijpen noodzakelijk wordt. Er ontstaat een links-militaire dictatuur met vrije verkiezingen, maar alleen die partijen die dit ondersteunen zijn toegelaten. Dissidente stemmen worden zacht -maar zonder pardon- gesmoord. Je mag op elke partij stemmen zolang deze links-progressief is, maar zelfs dan hebben de landelijke overheden geen zeggenschap in de wetten die in Brussel gemaakt worden.

Mogelijkheid 2: de dissidente stemmen krijgen de overhand. De Europese uni valt uit elkaar en de landen krijgen nationalistisch dominante overheden. De progressieve ideeën van de laatste 100 jaar worden teruggedraaid als “mislukt experiment” en de overheden krijgen sterk patriarchale trekjes. Men zal willen voorkomen dat de link-progressieve ideeën ooit nog eens de kop kunnen opsteken en zal maatregelen nemen die dit verhinderen. Ik vermoed dat met name het universeel stemrecht beperkt zal worden. Dat kan verschillende vormen aannemen maar de groepen die nu welhaast collectief links progressief stemmen zullen stemrecht verliezen.

Ik kan niet zeggen welk van deze twee het meest waarschijnlijk is, maar ik ben er vrij zeker van dat het één van deze twee zal worden.

Nu heb ik in het bovenstaande de Europese situatie beschreven, maar ik denk dat deze trend het eerst in de USA op grote schaal herkenbaar zal worden. Al is het ten minste theoretisch ook mogelijk dat de Europese en Amerikaanse situatie zich tegenovergesteld zullen ontwikkelen.

Een tijdschema heb ik niet, mogelijkheid 1 kan zich langzaam voltrekken, mogelijkheid 2 heeft het potentieel tot een plotselinge wending. Ik kan er enkel op wijzen dat het boek “The Fourth Turning” (uit 1991) het tijdperk 2020-2025 als meest waarschijnlijk aanwijst voor een ommezwaai.