Deel 1, hoodstuk 3 heet “Beëindig de blanke genocide”. Greg stelt dat de eerste prioriteit moet zijn het verhogen van het geboorte cijfer.

Hmm, nee dat denk ik niet. Zeker het geboorte cijfer moet omhoog, maar niet zonder eerst de cultuur te veranderen. Het heeft imo weinig zin wanneer het geboorte cijfer omhoog gaat zonder dat de cultuur verandert. Dat is net zoiets als gas geven zonder eerst te kijken of je wel in de goede richting rijdt. Greg is zich hier ook van bewust, maar geeft het veranderen van de cultuur slechts een tweede plaats.

Waar er voorstellen gedaan worden hoe de cultuur te veranderen blijft Greg op het ideologische pad. Dwz hij onderzoekt niet wat de onderliggende oorzaken zijn, maar wil de symptomen bestrijden. Mij dunkt dat het boek hier zou kunnen profiteren van de r/K theorie.

Interresant in dit hoofdstuk is het benoemen van “blanke schuldgevoelens” als een van de hoofdoorzaken van de huidige problematiek. Ik kan daar wel een stuk in meegaan, en vind dit een van de sterkste onderwerpen in dit hoofdstuk.

Daarna wordt ingegaan op de problematiek van minderheden die als groep overleven binnen een meerderheid zonder eigen autonomie. Hierin heeft hij denk ik gelijk: op lange duur is dit niet mogelijk. De kleinere groep zal of onderdrukt worden of geassimileerd worden.

Interessanter wijze wijst hij er in dit hoofdstuk ook op dat het uitsterven van de blanken wellicht een tijdelijke verschijning is. Net als ik in de reactie op het eerste hoofdstuk al schreef. Feitelijk geeft hij hier toe dat het uitsterven van de blanke bevolking niet zeker is. Al claimt hij dat we dit niet mogen gebruiken als excuus om niets te doen. En ook daarin kan ik wel een stuk meegaan.

Het vierde hoofdstuk heet “Op korte termijn”. In dit hoofdstuk wordt een argument gemaakt dat we niet kunnen afwachten, maar dat er nu actie nodig is. Op zich klinkt dat logisch, maar ik zou daartegen willen houden dat ‘actie om wille van actie’ hoogstwaarschijnlijk contra productief is.

Daarna wordt er gewezen op de assymmetrie in de politiek van links en rechts. Dit is een goed punt: wanneer rechts principes heeft, en links gebruikt die principes tegen rechts, dan zal uiteindelijk links altijd winnen. Dit verschijnsel heb ik al eerder aan de orde laten komen, het treed bijna altijd op wanneer we (met goede bedoelingen) strikte wetten maken. Bijvoorbeeld: wanneer vuurwapenbezit verboden is, dan zullen alleen criminelen vuurwapens bezitten. De eerlijke burger kijkt dan altijd in de loop. Hetzelfde principe gelt voor ongeschreven culturele wetten. Iemand die altijd -zonder uitzondering- de “high road” kiest zal uitgebuit worden door zij die dit niet doen.

Tenslotte nog het punt van de conservatieven die niets conserveren. Ook dit heb ik al vaker aangekaart: Ideologen hebben een doel dat ze nastreven, conservatieven willen alles houden als het is. Maar zolang er tussen deze beide partijen altijd voor een compromis wordt gekozen, schuift de uiteindelijke politiek altijd op in de richting van de ideologie. Conservatieven zonder eigen ideaal zijn niet meer dan een blok aan het been van de ideologen.