Nu zul je wellicht denken: Waarom heb je zo veel aandacht besteed aan dit boek?

Wel daarvoor zijn twee redenen, ten eerste wilde ik eens zien hoe goed de argumenten zijn van één van de meest welbespraakte vertegenwoordigers van de blanke etno nationalisten. En ten tweede wilde ik mijn eigen ideeën aan deze toetsen. Ben ik misschien ook een etno nationalist?

Punt 1: Hoe goed zijn Greg’s argumenten?

Op het gebied van de geïdentificeerde gevaren voor de blanke bevolking & cultuur raakt hij gevoelige snaren. Imo kunnen we dit niet ontkennen en is op zijn minst een waakzame houding aangebracht. Wat betreft de oplossingen die aangedragen worden ben ik minder overtuigd. Ik vind de analyse van het probleem niet diep genoeg om zonder meer met de oplossingen akkoord te gaan. Met de uiteindelijke aanbeveling om op het meta-politieke vlak actief te zijn ben ik het dan weer wel eens, al ben ik van mening dat daar nog meer werk gedaan moet worden op het vlak van analyse, uitdieping en het distilleren van mogelijke oplossing.

Punt 2: Herken ik mijzelf in het beeld dat dit boek geeft van blanke etno nationalisten?

Nee, maar met kanttekeningen. Ik ben wel van mening dat de (blanke) Nederlandse cultuur het waard is om te behouden. En daaruit volgt dat er limieten gesteld moeten worden aan de immigratie. Maar het beeld van de etno nationalisten dat Greg in het boek schetst is er ook een van een sterke autoritaire overheid, al moet men dit af en toe tussen de regels lezen. Dat gaat mij te ver, regels voor het behoud van cultuur zijn nodig, maar met name economische ontwikkelingen moeten imo buiten de overheid om gaan. Het boek geeft geen richting aan voor de sociale aspecten in de samenleving, dus daar kan ik geen commentaar op geven. Wel zou ik zelf willen toevoegen dat juist op sociaal gebied er de noodzaak is voor verdere studie. Zo denk ik dat een vangnet nodig is, maar dat deze niet onvoorwaardelijk zou moeten zijn.

Ik zou het boek aanbevelen aan hen die politiek geïnteresseerd zijn en behoefte hebben aan een redelijk duidelijk overzicht van de standpunten van de ethno nationalisten.