Ik heb het nogal druk, en ook het engels talige artikel is nog niet af. Vandaag dus nog maar een korte observatie/vraag.

De westerse maatschappij is opgebouwd door mannen. Daarmee bedoel ik niet dat vrouwen onbelangrijk waren, maar hun invloed was vooral indirect. Hierdoor is de opbouw van de westerse samenleving gebaseerd op hiërarchieën.

Maar de vrouw heeft minder psychologische ondersteuning voor hiërarchische structuren. En kan zich daarin niet echt vinden.

Kan de westerse samenleving wel overleven wanneer vrouwen de hiërarchie bepalen?

Is het dan niet zo dat feminisme het mechanisme is achter de ondergang van de westerse cultuur?

(PS: Ik geloof niet dat feminisme de oorzaak is, maar het zou heel goed één van de mechanismes -de belangrijkste?- kunnen zijn)